Droppe til innhold

Hva skjer


Hvorfor forskningsmidler fra EU gjør Norge til et bedre samfunnHvorfor forskningsmidler fra EU gjør Norge til et bedre samfunn

UiA-teltet, Pollen, Arendal

Kom på Arendalsuka og hør resultater fra fire forskningsprosjekter som berører nordmenns hverdagsliv!

Visste du at norsk deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, bare siden 2013 har tilført en verdi til Norge på hele 39 mrd. kroner? De norske prosjektene som har fått penger involverer både bedrifter, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner. Prosjektene har til hensikten er å finne løsninger på samfunnsproblemer innen bl.a. helse, transport, fornybar energi og mattrygghet. Kom på arrangementet og hør resultater fra fire prosjekter som berører nordmenns hverdagsliv!
- Kristiansand kommune forteller hvordan de vil forberede en hel by på naturkatastrofer og terrorhandlinger. 
- OsloMet forklarer hvordan man kan få unge som faller ut av arbeidslivet tilbake på jobb. 
- Forskningsinstituttet Nofima viser hvordan det er mulig å redusere antall sykdommer og dødsfall grunnet matbåren smitte. 
- Sintef energi forteller hvordan man kan redusere energibruken i supermarkeder. 

Etterpå blir det debatt med politikere, forskningsledere og næringsliv om hvordan vi kan få enda mer samfunnsnytte av disse forsknings- og innovasjonsprosjektene. 

Medvirkende: 
- Rebecca Borsch, Statssekretær, Kunnskapsdepartementet
- John-Arne Røttingen, Administrerende direktør, Forskningsrådet
- Tord Lien, Regiondirektør, NHO Trøndelag
- Gunnar Bovim, Rektor og styreleder, NTNU, Innovasjon Norge
- Ingrid Camilla Clausen, Forskningsleder, Sintef energi
- Bjørn Hvinden, Forsker, OsloMet
- Solveig Langsrud, Nofima