Droppe til innhold

Administrativ støtte

Administrativ støtte

HR ved Fakultet for helsevitenskap

Denne oversikten hjelper deg med å finne riktig saksbehandler innen rekruttering og personalforvaltning ved fakultetet.

Seksjon for HR er delt inn i to team:

 • Forvaltning og HMS (FVT)
 • Rekruttering (RT)

Seksjonssjef er Anne K. Blikra

Rekruttering

Rekrutteringsteamet består av følgende saksbehandlere:

 • Turi Tysseland
 • Liza Sandell

Kontakt rekrutteringsteamet:

Forvaltning og HMS

Forvaltning- og HMS-teamet består av følgende saksbehandlere:

 • Elisabeth Løchen
 • Sissel Angunn Lad
 • Ann-Kathrin Grønstad (permisjon)
 • Guro Tofte
 • Cathrine Jørstad
 • Hanne C. Eckholm
 • Hanne Rognlien
 • Merete Marthinsen

Oversikt over ansvarlige saksbehandlere for de enkelte institutter/ studieløp:

 • NVH - Sissel Angunn-Lad
 • FYS – Hanne C. Eckholm
 • EO og AV - Hanne C. Eckholm
 • STUDADM - Hanne C. Eckholm (Kjeller) og Sissel Angunn Lad (Pilestredet)
 • ØK/HR – Sissel Angunn Lad
 • Stab/FoU - Sissel Angunn-Lad

Studieløpene på SHA er fordelt på følgende saksbehandlere:

 • SHA 1 – Elisabeth Løchen
 • SHA 2 – Cathrine Jørstad
 • SHA 3 – Ann-Kathrin Grønstad (perm.)
 • SHA 4 – Elisabeth Løchen
 • SHA 5 – Cathrine Jørstad
 • SHA 6 – Cathrine Jørstad
 • SHA 7 - Guro Tofte (vikar for Ann-Kathrin Grønstad)
 • SHA 8 - Elisabeth Løchen
 • SHA 9 - Guro Tofte (vikar for Ann-Kathrin Grønstad)

Kontakt forvaltningsteamet:

forvaltning-HMS-HF@hioa.no

Sakene vil da bli fordelt til riktig saksbehandler.

Timelærerkontrakter

Følgende saksbehandlere behandler timelærerkontrakter:

 • Merete Marthinsen (SHA)
 • Hanne Rognlien (Øvrige institutt)

Hanne C. Eckholm og Cathrine Jørstad kan også kontaktes.

Kontakt timelærer-teamet:

timelaerer-HF@hioa.no