Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet

A-å HMS

A-å HMS gir en alfabetisk oversikt med HMS-relaterte stikkord og temaer.

Aktører i HMS-arbeidet

Sentrale aktører i HMS-arbeidet er: AKAN-ressurser, Arbeidsmiljøutvalget (AMU), Lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU), Bedriftshelsetjenesten (BHT), Enhet for HMS, HMS-koordinatorer og Verneombud/vernetjenesten.

Helse og miljø

Helse og miljø omfatter sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse på arbeidsplassen, og hvordan høgskolen ivaretar hensynet til ytre miljø.

Sikkerhet

Sikkerhet er en samleside for brannvern, informasjonssikkerhet, informasjon om hjertestartere, sikkerhet i lab- og verksted og personvern. Siden har lenke til "På den sikre siden".

Systematisk HMS

Høgskolens HMS-håndbok beskriver det systematiske HMS-arbeidet.