Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Kommunikasjon og profil

Grafiske maler

Her finner du Office-maler for PowerPoint og Word, maler for profileringsmateriell som annonser, diplomer, foldere og roll-ups, og maler kontorskilt, plakater, kontaktkort og flyere for OsloMet kommer utover høsten.
  • epost

    For bestilling av visittkort, kontakt grafisk@oslomet.no

Selvbetjeningsmaler

Brevark og notater (Word)

Maler for brevark, notater o.l.

Rapporter

 

PowerPoint og Word

Maler for PowerPoint-presentasjoner.

Slik tar du i bruk Word og PowerPoint-maler.

Plakater, flyere og kontaktkort

 

Kontorskilting

Skiltmaler til rom og kontor

Profileringsmateriell

Kontakt din lokale kommunikasjonsrådgiver for spørsmål om profileringsmateriell.

Andre maler

Rapporter og kompendier (fortrykte ark)

Det er utviklet faste maler og design for omslagsarkene til rapporter og kompendier.

Tittel, forfatter og annen informasjon fylles inn i faste maler, som ettertrykkes.

Ta kontakt med Byråservice for spørsmål.

Stempler

Det er kjøpt inn stempler som er fordelt i organisasjonen.

Ved behov ut over dette kan det enkelte fakultet/den enkelte avdeling selv bestille flere stempler fra leverandøren, som har de nødvendige malene.

  • Stemplene kan bestilles i rød, blå, grønn eller sort farge.
  • Bestill stemplene hos Stempelfabrikken SAM AS. Telefon 22 78 78 00.

Konvolutter

Det er utviklet trykkoriginaler for konvolutter i ulike formater.

Maler for skriftserien

Det er utviklet faste maler og design for skriftseriens omslag.

  • Tittel, forfatter og annen informasjon fylles inn i faste maler, som så ettertrykkes.
  • Det er mulig å velge mellom to fargevarianter på omslaget. De fortrykte arkene finnes hos Byråservice.
  • Formatet på skriftserien er 164 mm bredde x 247 høyde (bokformat).

Skriftseriens nettsider.

Visittkort

Informasjon rundt bestilling av visittkort for ansatte. For bestilling av visittkort, kontakt grafisk@oslomet.no

Veiledning og hjelp til grafisk profilering