Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Helse og miljø

Fysisk arbeidsmiljø

Her er informasjon som omhandler det fysiske arbeidsmiljøet vårt på OsloMet.

Ventilasjon og inneklima

 • Anleggene kjøres som hovedregel mellom klokken 06.00 og 18.00.
 • I perioder av året med hurtige temperatursvingninger vil det kunne oppleves tregheter i  ventilasjonsanleggene, ved at temperaturen inne ikke samsvarer med forholdene ute
 • OsloMet forholder seg til Arbeidsmiljøloven og Plan og bygningsloven
 • Mer utfyllende om ventilasjon og inneklima

Husordensregler

 • Det er ikke tillatt å ta med hunder i bygget (gjelder ikke førerhunder eller servicehunder)
 • Det er ikke tillatt å ta med sykler inn i bygget
 • Røyking skal skje i god avstand fra inngangspartier. Se etter anviste plasser
 • Alle har plikt til å rydde opp etter seg i fellesarealer
 • Tenk miljø, bruk utplasserte avfallsstasjoner

Røykfritt område

 • Det er totalt røykeforbud i universitetets lokaler.
 • Røyking må skje utendørs
 • Vennligst trekk bort fra inngangspartiene, dette er røykfritt område.
 • Enkelte bygg har oppmerkede ikke-røyker soner.
 • For at røyk ikke skal trenge inn gjennom dører, vinduer og ventilasjonsanlegg, må røykerne ikke stille seg opp der dette kan skje

 

 

Kontakt