Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Kontaktpunkter for hjelp

FoU-støtte statistikk og metode

Råd og veiledning i bruk av IT-verktøy til forskning.

HiOA har tegnet avtale om FoU-støtte levert fra UiO.

Dette betyr at ansatte ved HiOA tilbys råd og veiledning innen IT-verktøy statistikk og kvalitativ metode.
Treffetid ved HiOA er fredager 09:30 - 14:30 (kjernetid) etter avtale.

Statistikk og numeriske beregninger

  • Råd og veiledning i IT-verktøy til statistikk og numerisk analyse
  • Bruk av Stata, SPSS, R-studio, Matlab etc. i egen forskning
  • Nettskjema til datainnsamling

Kvalitativ metode

  • Råd og veiledning til IT-støttet kvalitativ metode
  • Bruk av NVivo i egen forskning
  • Bruk av diktafon-app
  • Tips til transkribering
  • Video-analyse
Merk: Dette er et hjelp-til-selvhjelp tilbud for forskere ved HiOA. 

 

Send forespørsel om veiledningstime
(Klikk på FEIDE for å logge inn).
 

Kontakt