Droppe til innhold

I forskning

I forskning

FoU-arbeidsstøtte ved fak LUI

Her finner du nyttig informasjon og arbeidsstøtte til ditt FoU-arbeid.
 

 

Fakultet LUIs FoU-håndbok 
(nedlastbar og utskriftsvennlig pdf-fil)

Innholdsfortegnelse

Organisering
Forskningsfinansiering
Forskningsetikk, personvern, dataplaner og databehandling
Publisering
Cristin og NVI-rapportering
FoU-tidsordning
Kunstnerisk resultat
Kompetanseheving

Organisering

Forskningsledelse
Forskningsstøtte
FoU-fellesskap ved LUI
Retningslinjer for FoU-fellesskapene
Finn en forsker ved HiOA

Forskningsfinansiering

Intern finansiering av FoU
Eksterne finansieringskilder
Kommende eksterne utlysninger 
Søknadsrutine til ekstern finansiering
Hjelp til søknadsskriving

Forskningsetikk, personvern, dataplaner og databehandling

Etiske retningslinjer for forskning ved OsloMet fastsatt av rektor 9. oktober 2014
HiOAs regelverk innen forskningsetikk
Forskningsansvarliges rolle og oppgaver ved HiOA
Forskningsetiske retningslinjer (NESH)
Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)
Personvern, dataplaner og databehandling

Publisering

Sjekkliste når du planlegger en ny vitenskapelig publikasjon

Cristin og NVI-rapportering

Superbrukere i Cristin er Linda Andreassen (YLU og BLU), og Nina Hestnes (IST og GFU)
Cristin brukerveiledninger
NVI-rapportering forklart

FoU-tidsordning

FoU-tidsordning ved LUI i perioden 1. august 2017-31. juli 2020 (pdf-fil)
Ordning for manglende måloppnåelse i FoU-tidsperioden (pdf-fil)
Uttelling for Formidling/Annen FoU i FoU-tidsperioden (pdf-fil) 

Kunstnerisk resultat

Krav og retningslinjer for kunstnerisk resultat (NVI+) i LUIs FoU-tidsordning (pdf-fil)

Kompetanseheving

HiOA-akademiet
Medietrening for forskere
Program for fremragende forskningsformidling
Kurs for ph.d. veiledere
Mentorordning for opprykkskandidater til toppstilling
Mangfold i pedagogisk praksis
English for academic purposes
Støtte til forskere fra læringssenter og bibliotek