Inngå og følg opp en innkjøpsavtale

Ved behov for en anskaffelse til over 100.000 kroner hvor det ikke finnes en aktuell rammeavtale, må det gjennomføres en formell anskaffelsesprosess i flere trinn.

Følg opp avtalen

For å sikre deg riktig kvalitet og leveranse i henhold til kontrakten er det viktig at kontrakten følges opp.

  1. Slik følger du opp leverandøren når du er eier av en rammeavtale.

    Her kommer det snart maler og veiledninger fra Innkjøpsseksjonen.

    Inntil videre kan du kontakte Innkjøpsseksjonen for råd og veiledning: innkjop@oslomet.no