Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

Erasmus+ utveksling for ansatte

Gjennom Erasmus-programmet kan du som tilsatt få stipend til et opphold ved en partnerinstitusjon eller en annen institusjon i Europa.

Stipendet kan brukes til undervisning eller opplæring. Ved å søke om stipend og gjennomføre et opphold utenlands, kan du videreutvikle din kompetanse og bidra til internasjonaliseringsarbeidet ved HiOA, som er en viktig del av Strategi 2024.

Strategisk bruk av stipendene

Ordningen er en del av Erasmus +-programmet som setter betingelser for stipendene. Det stilles krav til strategisk bruk av stipendiene. For å sikre dette er det derfor utarbeidet interne kriterier. Kriteriene bygger opp under Strategi 2024 med underliggende strategier, og Erasmus Policy Statement.

Kriteriene skal gjennom søknadsskjemaet og prosedyrer sikre den strategiske forankringen og den strategiske bruken av Erasmus + ansattstipend ved HiOA.

Hvordan søke?

Det finnes to typer stipend man kan søke om; undervisningsstipend og opplæringsstipend. De to stipendene har ulike kriterier.

Søknadsskjema og mer informasjon om kriteriene finner du her:

Søknadsfrister

  • 15. mai for opphold i høstsemesteret
  • 15. oktober for opphold i vårsemesteret
  • 15. februar for opphold i vårsemesteret

Søknadsfristene er de samme for begge typer stipend.

Hvor stort er stipendet?

Stipendet er delt i to: reisestipend og oppholdsstipend. Reisestipendet avhenger av hvor langt du reiser, og oppholdsstipendet er avhengig av hvor du skal være. Oppholdsstipend utbetales for hele oppholdet. både oppholdsdager og reisedager.

Stipendet dekker ikke nødvendigvis reelle kostnader, du må derfor avklare med nærmeste leder hvordan "underskuddet" dekkes. Stipendsatsene er de samme for både opplærings- og undervisningsstipend.

Satser for reisestipend:

Reiseavstand Sats pr person
Mellom 100 og 499 km € 180
Mellom 500 og 1999 km € 275
Mellom 2000 og 2999 km € 360
Mellom 3000 og 3999 km € 530
Mellom 4000 og 7999 km € 820
8000 km eller lenger € 1100

 

Reiselengde beregner du ved hjelp av EU-kommisjonens avstandskalkulator

Når du skriver inn navn på sted, dukker det opp flere forslag til steder i en rullegardinmeny. Velg fra den, ellers fungerer ikke kalkulatoren!

Satser for oppholdsstipend:

Vertsland Sats pr dag 1-14 Sats pr dag 15-60
Danmark, Irland, Nederland, Sverige, UK € 112  € 78
Belgia, Bulgaria, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Kypros, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Romania, Tsjekkia, Tyrkia, Ungarn, Østerrike € 98 € 69
Latvia, Makedonia, Tyskland, Malta, Portugal, Slovakia, Spania € 84 € 59
Estland, Kroatia, Litauen, Slovenia € 70 € 49

 

Dersom du skal være borte i mindre enn 14 dager (utenom reisedager), er det den første kolonnen som gjelder (Sats pr dag 12-14). Dersom du skal være borte mer enn 14 dager, gjelder den første kolonnen for de første 14 dagene. Deretter gjelder den andre kolonnen for de overskytende dagene.

Eksempel på utregning av stipend:

Du reiser mandag 8. september fra Kjeller til Edinburgh Napier University, Skottland. Du skal undervise der tirsdag og onsdag, dvs. 9.-10. september. Torsdag 11. september reiser du hjem igjen.

Avstandskalkulatoren viser at det er 949,10 km fra Kjeller til Edinburgh Napier University. Dvs. at du får et reisestipend på 275 €.

Sats pr dag for Storbritannia er 112 €. For fire dager får du da et oppholdsstipend (inkludert oppholdsdager og reisedager) på 448 €.

Totalt  reise- og oppholdsstipend: 723 €

Kontakt