Droppe til innhold

Vårt HiOA

Vårt HiOA

Kompetanseutvikling / Erasmus+ utveksling for ansatte

Erasmus+ ansattstipend for undervisningsopphold

Erasmus+ stipend for undervisningsopphold gir ansatte ved HiOA muligheten til å undervise ved en av HiOAs Erasmus+ partnerinstitusjoner i Europa.

I tillegg til å undervise, gir stipendet deg muligheten til å få faglig påfyll gjennom nettverksbygging og diskusjoner med internasjonale kolleger samtidig som du kan bidrar i internasjonaliseringsarbeidet både ved HiOA og ved partnerinstitusjonen.

Hvor kan du reise?

HiOA har partnerinstitusjoner i de fleste av landene som er med i Erasmus+ . Det inkluderer de 28 EU-landene, samt Island, Liechtenstein, Tyrkia og Makedonia. Ta kontakt med internasjonal koordinator ved ditt institutt/fakultet for mer informasjon om hvilke institusjoner vi har avtaler med.

Hvilke betingelser gjelder for å søke om stipend?

Oppholdet ditt må avtales med nærmeste leder.

  • Oppholdet skal vare minimum 4 dager (hvorav minst 2 dager må være oppholdsdager med faglig innhold), maksimum 2 måneder. Oppholdet må inkludere  minst 8 timer undervisning/veiledning pr uke, uavhengig av varighet.
  • Stipendet kan brukes til opphold ved en  partnerinstitusjon
  • Stipendet kan brukes til mottak av en gjesteforeleser fra utlandet. Gjesteforeleseren kan komme fra en offentlig eller privat virksomhet, organisasjon, forskningsinstitutt, stiftelse m.m. Her er det HiOA  som inviterer og som betaler i henhold til andre satser. Dekning av eventuelle utgifter utover satsene må avklares mellom inviterende institutt/fagmiljø og gjesteforeleser i forkant av oppholdet.
  • Du kan ikke få Erasmus + ansattstipend til aktiviteter som er støttet fra andre EU-samarbeidsprogram/prosjekt.

Søknad

Neste søknadsfrist er 15. mai 2018 for utreise i høstsemesteret 2018. Her kan du få oversikt over hva du må fylle ut.

 

Inspirasjon

Førstelektor Einar Stoltenberg ved Institutt for produktdesign (TKD)  dro til Edinburgh med Erasmus+ undervisningstipend, les og bli inspirert!

Kontakt