Droppe til innhold

Vårt HiOA

Vårt HiOA

Kompetanseutvikling / Erasmus+ utveksling for ansatte

Erasmus + ansattstipend for opplæringsopphold

Erasmus+ stipend for opplæringsopphold gir ansatte ved HiOA muligheten til lære noe som er nyttig for egen arbeidshverdag gjennom opphold ved en partnerinstitusjon, bedrift, organisasjon, skole, offentlig etat eller lignende.

Opplæringsstipendet kan brukes til opphold ved en av HiOAs Erasmus + partnerinstitusjoner i Europa eller ved en bedrift, organisasjon, skole, offentlig etat eller lignende. Målet er at du skal lære noe av å oppholde deg der, enten gjennom seminar, workshops, Erasmus Partner Week, jobbskygging, språkkurs eller lignende. NB! Det er IKKE er mulig å søke om støtte til konferanser (bare seminar og workshops).

Det du lærer skal være til nytte i din arbeidshverdag og det skal bidra i internasjonaliseringsarbeidet ved HiOA. 

Hvor kan du reise? 

HiOA har partnerinstitusjoner i de fleste av landene som er med i Erasmus+ . Det inkluderer de 28 EU-landene, samt Island, Liechtenstein, Tyrkia og Makedonia. Ta kontakt med internasjonal koordinator ved ditt institutt/fakultet for mer informasjon om hvilke institusjoner vi har avtaler med. Du kan også reise til bedrifter, organisasjoner, skoler, offentlige etater eller lignende i Erasmus + landene.

Hvilke betingelser gjelder for å søke om stipend? 

Oppholdet ditt må avtales med nærmeste leder.

  • Oppholdet skal vare minimum 4 dager (hvorav minst to dager er oppholdsdager med faglig program), maksimum 2 måneder.
  • Stipendet kan brukes til opphold ved en partnerinstitusjon, bedrift, skole, organisasjon, offentlige etater.
  • Du kan ikke få Erasmus + ansattstipend  til aktiviteter som mottar støtte fra andre EU-samarbeidsprogram/prosjekt.
  • Tilleggskriterium for språkkurs: stipendmottakeren må følge språkkurs som arrangeres på steder der det er mulig å praktisere gjeldende språk også utenfor kurstimeplanen.

Søknad

Neste søknadsfrist er 15. mai 2018 for utreise i høstsemesteret 2018. Her kan du få oversikt over hva du må fylle ut.

 

 

Inspirasjon

Her har vi samlet noen gode historier fra Erasmus+ opplæringsopphold, les og bli inspirert!

Kontakt