Skip to Content

Teaching

Teaching

Veiledninger for registrering av utreisende utvekslingsstudenter

Her finner du veiledninger og årshjul knyttet til FS-registreringer av utreisende studenter.Veiledningene følger tidslinjen i årshjulet.

Årshjul

Årshjul for FS-arbeid - utreisende studenter

For administrative internasjonale koordinatorer

Hvordan henter du ut lister over søkerne dine?

Hvordan saksbehandler du søkerne 1: hvordan finner du og registrerer karaktersnitt m.m.

Hvordan saksbehandler du søkerne 2: hvordan kvalifiserer og innstiller du søkerne

Hvordan henter du ut egne innstillingslister?

Hva må du justere i utvekslingsperson samlebilde når IN har genert disse?

Hva må du gjøre i godkjenningsperson samlebilde når forhåndsgodkjenningssak er generert?

Hva gjør du dersom du må registrere en utvekslingsperson manuelt?

Hva gjør du når studenten trekker seg?

Hva gjør du når studenten reiser til et annet sted enn opprinnelig innstilt til?

Hvordan registrerer du reisedatoer for studentene?

Hvordan oppdaterer du status for utvekslingsstudenter når de har kommet hjem?

Hvordan registrerer du utvekslingsoppholdet i vitnemål/diploma supplement?

For avtaleeiere på IN

Hvordan henter du ut lister over søkerne til dine avtaler?

Hvordan henter du ut innstillingslister?