Skip to Content

Employment

Employment

Reiseforsikring

Betaler du dine reiser med kredittkort, er du automatisk forsikret gjennom kredittkortavtalens vilkår. Ved fakturabetaling av reiser eller ved telefon- og e-postbestilling må du ha egen reiseforsikring.

Innhold

Reiseforsikring ved betaling med kredittkort

Benytter du kredittkort for betaling av reisen er du forsikret i henhold til vilkårene i det aktuelle kortet.

Ved spørsmål ved skade ved bruk av Eurocard-kort kontakt: Codan Forsikring NUF, telefon: 67224222

Reiseforsikring ved betaling via faktura / OsloMets reisekonto

Har du søkt om fakturaprofil (se eget avsnitt), må du sørge for å være forsikret på annen måte – enten ved at du har fått utstedt et Eurocard-kredittkort tidligere eller ved at du har privat helårs reiseforsikring.

Avbestillingsforsikring

Det er viktig at du sjekker avbestillingsvilkårene i den billettypen du bestiller. Annen avbestillingsforsikring ligger i kortet som er brukt til betaling for reisen.

Sjekk vilkårene i kortet du bruker, dersom det ikke er Eurocard eller American Express.

Anbefaling

Vi anbefaler at ansatte søker om gratis kredittkort fra American Express eller Eurocard Corporate Gold til bruk ved tjenestereiser eller skaffer privat reiseforsikring som omfatter tjenestereiser.

 

Andre typer forsikring

OsloMet dekker som regel ikke reiseforsikring.

Utstyrsforsikring

I helt spesielle tilfeller kan OsloMet dekke ekstra forsikring for utstyr som er universitetets eiendom og som er verdt mer enn det reiseforsikringen dekker. Den enkelte ansatte bes om å sette seg inn i vilkårene i sine egne kredittkortforsikringer.

  • Utstyrsforsikring er som regel inkludert i vanlig reiseforsikring, inntil et visst beløp.
  • Ta vare på alle originalkvitteringer for å få igjen utlegg på forsikringen.
  • Det er også opp til hver enkelt å sørge for at forsikringssaker blir meldt og fulgt opp.

Europeisk helsetrygdkort

OsloMet anbefaler alle ansatte om å bestille Europeisk helsetrygdkort gratis fra NAV.

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at man har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når man oppholder seg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits.

Man har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere.

Reiseforsikring på gruppereiser

Alle deltakere på gruppereiser er forsikret dersom man har fått utstedt et Eurocard-kort. Spørsmål om forsikring hos Eurocards forsikringsselskap:

Innehavere av Eurov\card-kort kan ved skade kontakte Codan Forsikring NUF, Telefon 67224222.

 

Forsikringsvilkår for OsloMets firmakort

Contact

All travel must be booked through Egencia travel agency.