Skip to Content

Teaching

Teaching

Superbrukere i FS

Superbrukere av Felles Studentsystem på fakultet og sentre.

Fakulteter

Fakultet for helsevitenskap

  • Mona Kjøl (Koordinerende superbruker HV, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (Kjeller) og Institutt for atferdsvitenskap)

  • Turid Hegerstrøm (Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (Pilestredet))
  • Frank Magnussen (Institutt for fysioterapi, Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag, Institutt for radiograf og tannteknikk, Institutt for farmasi og bioingeniørfag)

Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for teknologi, kunst og design

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Sentre og enheter

Senter for profesjonsstudier

Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer

Seksjon for internasjonalisering

Seksjon for opptak og veiledning