Skip to Content

Research

Research

Søknad om intern finansiering (OsloMet og HV)

Her finner du en oversikt over FoU midler som lyses ut fra OsloMet og fra HV. Utlysningene kan variere fra år til år, og vil bestemmes i forbindelse med budsjettet for kommende år.

Søknadsfrist ved HV

For midler som lyses ut fra OsloMet vil søknadsfristen til HV være noe forskjellig fra den sentrale fristen da fakultetet må vurdere/godkjenne søknadene før de sendes sentralt.

Aktuelle midler

 

Strategimidler 2018

Strategiske FoU-midler for 2018

Midler kan søkes innen tre kategorier: 1) Utgivelse av antologier/temanumre av tidsskrifter, 2) Forskningsgrupper i oppstartsfasen og med strategisk betydning for OsloMet, og 3) Forskningsgrupper som skal søke om ekstern finansiering (se mail sendt til alle UF-ansatte ved HV 16.08.17)

 • Søknadsfrist: Utgått (3. oktober 2017)
 • Finansiering: OsloMet
 • Søknaden behandles av: FoU-utvalget, OsloMet
 • Kontaktperson: Siv Johnsen Soriano (HV)

Utenlandsstipend (ph.d.-kandidater/postdoktorer) - 2018

Midler til stipendiatstillinger 2017 og 2018

Midler til en stipendiatstilling dekker driftsmidler på totalt kr. 75 000 i tillegg til lønn.

Midler til stipendiatstillinger for 2017 (3)

Stillingene skal brukes til å belønne forskningsmiljøer som har fått svært positiv vurdering av prosjektsøknader til eksterne finansieringskilder i 2017, men ikke oppnådd finansiering (2 stillinger)

Midler til stipendiatstillinger for 2018 (1)

Stillingene skal legges inn som egenfinansiering på prosjekter der det søkes om ekstern finansiering i 2018 ut fra fastsatte kriterier (3 stillinger).

 • Søknadsfrist: Løpende
 • Finansiering: OsloMet
 • Søknaden behandles av: Seksjon for FoU, HV
 • Kan, etter godkjennelse, legges inn som egenfinansiering ved søknad om ekstern finansiering i 2018 (se kriterier)
 • Kontaktperson: Anette Lislerud (HV) /  Siv Johnsen Soriano (HV)

Midler til stipendiatstillinger for 2018 (2)

Stillingene skal fordeles ut fra kvalitet og på en slik måte at det understøtter fakultetets strategi (3 stillinger)

Andre midler

Forfatterbetaling i rene Open Access- tidsskrifter

 • Søknadsfrist: Løpende
 • Finansiering: OsloMet
 • Søknaden behandles av: Avdeling for FoU, OsloMet
 • Kontaktperson: Tanja Strøm (OsloMet)

Internasjonaliseringsmidler

Midler for mobilisering mot Horisont 2020 og andre EU-programmer.

 • Søknadsfrist: Løpende
 • Finansiering: OsloMet
 • Søknaden behandles av: Avdeling for FoU, OsloMet
 • Kontaktperson: Vibeke Helene Moe (OsloMet)

Samarbeidsmidler for helse- og sosialfag