Skip to Content

News

Tore Hansen, direktør for organisasjon og virksomhetsstyring ved OsloMet – storbyuniversitetet

– Vi lyser nå ut stillingen som rektor ved OsloMet på nytt. Administrasjonen legger opp til å videreføre ansettelsesprosessen som sist; med tilsetting og en grundig forankring blant ansatte og studenter, sier Tore Hansen, direktør for organisasjon og virksomhetsstyring.

Utlysning av rektorstilling

Rektorperioden ved OsloMet utløper 31. juli 2019. Nå lyses åremålsstillingen som rektor ut på nytt.

– Rektorstillingen lyses ut såpass tidlig fordi den nye rektoren skal ha mulighet til å være med i prosessen med å tilsette nye prorektorer og øvrig åremålsansatte, begrunner Tore Hansen, direktør for organisasjon og virksomhetsstyring ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Samme prosess som sist

Hansen sier at prosessen med ansettelse av rektor vil foregå på samme måte som sist.

– Det er viktig at prosessen har legitimitet både blant ansatte og studenter. Det er grunnen til at prosessen er så vidt omfattende. Som sist etableres et bredt sammensatt rådgivende innstillingsutvalg på hele 25 personer, sier han.  

– Eventuelle forslag på kandidater kan spilles inn til medlemmer i innstillingsutvalget, eller til vår eksterne rådgiver i Amrop Delphi.

Mer informasjon

Viktige datoer

7. august: rektorstillingen utlyses
29. august: søknadsfrist
24. oktober: Vedtak om ansettelse av styret

 

Kontaktperson i Amrop Delphi:

Liv S. Bøe, epost: lsb@anropdelphi.no, tlf 911 08 263

 

Medlemmene i det rådgivende innstillingsutvalget

Leder: Trine Syvertsen, styreleder

SVA: Arne Dulsrud, forskningsleder

SPS: Silje Bringsrud Fekjær, Professor

Studentparlamentet: Bjørn Harald Hegreberg Garborg, Julie Reinemo, Sook Berge Buer, Rolf Martin Aspenes, John Dela Siayor

SAM: Elisabeth Eide, Professor, Kjetil A. van der Wel, førsteamanuensis

LUI: Inger Vederhus, førstelektor, Arnfinn Vonen, professor

HV: Cecilie Johannessen Landmark, førsteamanuensis, Svein Eikeseth, professor

TKD: Astrid Skjerven, UF, Kirsten Ribu, UF

NTL: Anders S. Lyng, fagforeningsrepresentant

Akademikerne: Mona Sinding-Larsen, fagforeningsrepresentant

Forskerforbundet: Erik Dahlgren, fagforeningsrepresentant

Parat: Liv Ingunn Bråten, fagforeningsrepresentant

TA-ansatte

SAM: Tor Arne Dahl, TA-ansatt instituttleder

LUI: Cathrine Døcher, TA-ansatt seniorrådgiver

TKD: Lene Bomann-Larsen, TA-ansatt seksjonssjef

HV: Unni Hembre, TA-ansatt

FA: Lars Erik Vorland, TA-ansatt seksjonssjef