Skip to Content

Employment

Employment

Health, Safety and Environment / Safety / Protection of privacy / Personvernerklæring

Sensitive personopplysninger

Hva som er sensitive personopplysninger defineres i personopplysningsloven.

Sensitive personopplysninger

Sensitive personopplysninger er opplysninger om:

  • rasemessig eller etnisk bakgrunn
  • politisk, filosofisk eller religiøse oppfatninger
  • at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling
  • helseforhold
  • seksuelle forhold
  • medlemskap i fagforeninger

Sensitive personopplysninger defineres i personopplysningsloven § 2 nr. 8.

Det kreves i all hovedsak konsesjon fra Datatilsynet for behandling av sensitive personopplysninger (jf. §33). De kan kun behandles dersom behandlingen oppfyller et av vilkårene i § 8. Personopplysninger som etter loven er definert som sensitive, har høy grad av sensitivitet og skal behandles etter strenge regler, med unntak av medlemskap i fagforeninger som i norsk sammenheng ikke kan sies å være særlig sensitivt.

Fødselsnummer (11 siffer)

Er ikke en sensitiv personopplysning etter loven, men er en spesiell personopplysning, som skal behandles med særlig varsomhet. (jf. §12). Det er opprettet av det offentlige som en unik nøkkel for å skille enkeltpersoner fra hverandre. Det brukes blant annet til å koble opplysninger om enkeltpersoner. Det fungerer også ofte som et slags "passord" ved henvendelser til offentlige instanser, for å få tilgang til tjenester eller flere personopplysninger. Dette gjør at fødselsnummeret kan utnyttes blant annet i forbindelse med id-tyveri.

Fødselsnumre skal ikke registreres hvis det ikke er helt nødvendig og skal ikke sendes over Internett uten kryptering.

Mer om temaet