Skip to Content

Our HiOA

Our HiOA

Virksomhetsstyring / Governing documents

Risikostyring

Risikostyring er forutsatt å være en del av de ordinære styringsprosessene ved høgskolen, og skal inngå som en fast del av HiOAs styring og oppfølging. Retningslinjer for Risikostyring ved HiOA beskriver roller og ansvar i forbindelse med risikostyringen. I tillegg til retningslinjene er det utarbeidet en mer konkret rutine for risikostyring i HiOA.