Skip to Content

Retningslinjer for oppfølging av dødsfall

Retningslinjer ved dødsfall - formål og omfang

Formålet med retningslinjene for oppfølging av dødsfall er å sikre at det i etterkant av dødsfall blant studenter eller ansatte iverksettes tiltak for å ivareta og følge opp berørte studenter og ansatte.

Retningslinjen beskriver

  • hva som skal gjøres,
  • hva som bør vurderes å gjøre og
  • råd om hvordan de ulike oppgavene kan utføres.

Retningslinjen omhandler både

  • Organisatoriske tiltak
  • Psykososial oppfølging

Oppfølging av dødsfall skal skje på lavest mulig nivå i forhold til den avdøde. De som arbeider tettest på et student- eller arbeidsmiljø vil kjenne miljøet og se eventuelle behov best.

  • Retningslinjen skal ikke iverksettes om en student eller en ansatt er meldt savnet.  
  • Retningslinjen gjelder ikke håndtering av akutte hendelser på universitetets område.

 

Contact

If you have any questions, do not hesitate to contact your local HR contact.