Skip to Content

Tools and support

Tools and support

PowerPoint

Powerpoint er et viktig verktøy i høgskolens daglige liv.

Denne skal benyttes på alle interne og eksterne presentasjoner. Du kan velge mellom to farger på maler, blå og grønn.

Skrifttypen som brukes i Powerpoint er Arial. Til produksjon av presentasjoner er det viktig at kun den typografien og grafikken som ligger i malfilen benyttes. Det er også viktig at bilder og typografi ikke strekkes ut av proporsjoner.

Ny ppt-mal

Noen enkle retningslinjer:

  • Skriv i stikkordsform.
  • Presentasjonen skal ikke repetere alt du sier. Presentasjonen og det du sier skal utfylle hverandre.
  • Gjør det enkelt!
  • Bruk kun fargene og fontene som ligger i malen.

Slik laster du ned malen

Malene (på norsk og engelsk) er tilgjengelig fra dine malområder i Microsoft Office:

  1. Åpne Powerpoint: Klikk på Office-symbolet øverst til venstre
  2. Velg New/Ny.
  3. Velg My Templates/Mine maler
  4. Velg fanearket "HiOA-maler"
  5. Velg en mal som passer.

Mac- brukere kan laste ned maler og presentasjoner på fellesområdet: smb://malta.hioa.no/alle/maler/HiOA-maler/

Presentasjon av HiOA

I malområdet i Microsoft Office finner du også en presentasjon av HiOA som består av til sammen 25 lysbilder. Denne lysbildeserien er ment å være en nøytral basispresentasjon av høgskolen, som tilsatte kan bruke ved behov, og finnes både på norsk og engelsk.

Presentasjonen fungerer godt i sin helhet, og det er en bevisst tanke bak utvalg av innhold og rekkefølge. Likevel står man står fritt til å ta ut lysbilder, justere rekkefølge eller legge til egne lysbilder for å tilpasse presentasjonen ulike målgrupper og temaer. 

Til noen av lysbildene i HiOA-presentasjonen følger kommentarer til innholdet, som beskriver hvordan bildet er tenkt presentert.