Skip to Content

Planinfotype

Planinfotype vises i Studentweb som "Studier - Status og oversikt: Rettigheter og plikter" .
  • Studenten er forpliktet til å gjøre seg kjent med de forskjellige punktene som inngår i "Rettigheter og plikter", noen av disse må også studenten hake av for at de «er kjent med innholdet».
  • Planinformasjon som krever bekreftelse av studenten vil kun kreve bekreftelse én gang, med unntak for medisinsk testing.
  • Rapporten FS231.001: Planinformasjon for studieprogram kan benyttes for å få oversikt over de forskjellige tekstene.

Viser "Studieprogram samlebilde", og ringer rundt nedtrekksliste nummer en, planinformasjonen "Lov om universiteter og høgskoler". Ringer også rundt fanen "Planinfotype".

  • I fane Planinfotype under Studieprogram samlebilde hentes tekstene som vises under "Rettigheter og plikter" på Studentweb.
  • Ved å dobbeltklikke på de forskjellige feltene under Planinformasjon åpnes bildet Planinformasjonstype. Selve informasjonen legges dels som merknadstekst i disse radene, og dels henvises det videre til en webside via en URL.
  • Koder som starter på 0 er felleskoder for hele institusjonen som FS-hjelp har ansvar for å vedlikeholde. Hvis feil oppdages her, send e-post til fs-hjelp@oslomet.no
  • Husk å sjekke at fakultetets egne koder er aktive i periode, viser til aktive nettsider og at merknadsteksten er kortfattet, samt beskrivende. Husk å legge inn ny rad for hvert språk slik at studenten får se informasjonen på det språket studenten har valgt.

Mal for standardtekstene og rekkefølgen vedrørende planinfotype

Sekvensnr Krever bekreftelse FS-Kode Planinformasjon Merknad
1. OBLIG JA 0LOVUH Lov om universiteter og høyskoler  
2. OBLIG JA 0FORSTU_EKS Forskrift om studier og eksamen ved HiOA  
3. OBLIG JA 0EPOSTFRONTER E-post og Fronter - HiOA  
4. OBLIG JA 0EPHORUS Ephorus og fusk- HiOA  
5. OBLIG JA 0SERVICE14H Serviceerklæring- HiOA  
7. OBLIG JA 0TAUS16V  Taushetsplikt for studenter- HiOA  
8. OBLIG FOR UTVALGTE STUDIER* JA 0SKIKKET Skikkethetsvurdering - HiOA OBS! Gjelder kun utvalgte studier, der det ikke informeres om skikkethet i programplanen
9. OBLIG FOR UTVALGTE STUDIER* JA 0MEDTEST18H (ny) Krav til medisinsk testing OBS! Gjelder kun utvalgte studier. Denne må bekreftes hvert semester, derfor ny kode
10. OBLIG FOR UTVALGTE STUDIER* NEI 0FOMAS Forskrift om krav til mastergrad OBS! gjelder kun masterstudier v/HiOA
11. OBLIG JA Fakultetet lager egne koder Programplan (Lenke til programplan). Fakultetets egne koder skal starte med initialene til fakultetet(HF, LUI, SAM, TKD)


OBLIG betyr at alle utdanningsplaner skal inneholde disse! (OBS! sekvensnr. 8, 9 og 10 gjelder kun utvalgte studier).

*Fakultetene er selv ansvarlig for å være oppdatert på hvilke studier som faller inn under de ulike kategoriene "utvalgte studier"

  • Sekvensene merket med ”JA” skal ha hake for «Krever bekreftelse» i FS. ”Krever bekreftelse” angir om studenten må bekrefte å ha lest informasjonselementet på Studentweb. De elementer som har verdien J i dette feltet, må studenten svare bekreftende på for å komme videre i semesterregistreringssekvensen.
  • For informasjon som kun gjelder det aktuelle fakultetet/instituttet, anbefaler vi å velge kodeverdier for planinfotype som tilsvarer koden for fakultetet/instituttet.

Slik ser "Rettigheter og plikter" ut for studentene på ny Studentweb:


I "Student samlebilde", fane "Planinfo-bekr", vil en kunne se hvilke planinfotyper som er blitt bekreftet, samt hvilken dato de er blitt bekreftet.

Samlebilde "Student samlebilde" med fanen "Planinfo-bekr" åpnet, hvor "Informsjonstype" og "Dato bekreftet" er utringet.