Skip to Content

Teaching

Teaching

Learning resources

Pensumlistesystem (Leganto)

Fra og med høsten 2018 skal pensumlister ved OsloMet ikke lenger publiseres direkte på nettsidene, men opprettes, redigeres og publiseres i pensumlistesystemet Leganto. Leganto vil være tilgjengelig via Canvas.
 

Denne siden oppdateres fortløpende med relevant informasjon.

OBS: Studentvisning på et emne i Canvas vil ikke fungere på pensumlisten og man får opp en feilmelding, selv om det ikke er noe feil. Det er fordi pensumlistefunksjonen (Leganto) bare har visning i Canvas, så Canvas-funksjoner som denne vil ikke fungere. Ønsker du å se hvordan en pensumliste ser ut for en student ser du hvordan her.

For tiden er det enkelte pensumlister som kobles til feil termin fra emnet på studieplanoversikten, og dermed ikke vises. Vi jobber med å rette dette i samarbeid med EpN og IKT. Frem til dette er på plass, finner du publiserte lister ved å søke på emnekode herfra: https://bibsys-xp.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_HIOA/searchlists

 
Merk at lister kun er tilgjengelig om de er publisert. Universitetsbiblioteket publiserer når ansvarlig for pensumlisten godkjenner listen ved å trykke "Send pensumliste" øverst i menyen på pensumlisten.

 • Bruk ditt OsloMet-brukernavn (f.eks. s123456) og passord i Feide-innloggingsvinduet 
 • Er du allerede innlogget i Feide, blir du sendt direkte til Leganto 
 • Glemt brukernavn eller passord?

Dette skjer

 • Fra og med høsten 2018 skal alle pensumlister være tilgjengelige under hvert emne i Canvas. Listene vil også være åpent tilgjengelig via emnebeskrivelsene på nett.
 • Universitetsbiblioteket ved OsloMet (tidl. Læringssenter og bibliotek) jobber nå med å legge alle pensumlister fra studieåret 2017/2018 inn i Leganto slik at de blir tilgjengelige via pensumlistemodulen i Canvas.
 • Ansvarlige for pensumlistene får beskjed når de kan oppdatere listene slik at de blir klare til nytt semester. Pensumlistene publiseres aldri før de er godkjent av pensumlisteansvarlig.

Fordeler med nytt pensumlistesystem

 • Pensumlistene blir lett tilgjengelig i Canvas på emnenivå.
 • Det blir enklere å strukturere pensumlistene – du slipper å tenke på visningsstiler og enkeltelementene i en referanse.
 • Du kan legge til materiale fra mange ulike kilder (Oria, nettsider mm.).
 • Du kan enkelt overlate pensumlistene til biblioteket for videre behandling som bl.a. innkjøp av pensumbøker.
 • Studentene får e-post når/hvis noe endres i en pensumliste etter at den er publisert.
 • Via pensumlistene i Leganto får man direkte tilgang til fulltekstartikler og informasjon om bøkene er på hylla i biblioteket.

Dette må du som pensumlisteansvarlig gjøre

 • Når du får e-post om at pensumlistene du er ansvarlig for er lagt inn i Leganto og tilgjengelige for deg via Canvas, må du logge deg inn i Canvas, gå inn i pensumlistemodulen og oppdatere og godkjenne listene for det nye semesteret.
 • Logg inn i Leganto her.

Informasjon og hjelp

 • Tidspunkter for kurs og veiledning i Leganto vil bli annonsert på denne siden og i aktivitetskalenderen («Hva skjer») på tilsatt.hioa.no
 • Trenger du hjelp eller mer informasjon, skriv til:
  pensum@oslomet.no eller ta kontakt med din kontaktbibliotekar.

Pensumlistesystemet Leganto driftes av Universitetsbiblioteket ved OsloMet.