Skip to Content

Our OsloMet

Our OsloMet

Priorities / Digitisation

Nasjonal arbeidslivsportal

OsloMet leder et prosjekt om utvikling av en nasjonal digital portal, Arbeidslivsportalen.
 • Vi skal utvikle en nasjonal portal, Arbeidslivsportalen. Den skal gjøre det enklere å fordele praksisplasser til studentene og gjøre samarbeidet lettere for alle involverte parter.
 • Ambisjonen er å utvikle en løsning som kan brukes av alle landets utdanningsinstitusjoner, selv om de ikke er med i et forpliktende samarbeid fra starten av.
 • Løsningen har potensial for oppskalering i utdanningssektoren og kan tilpasses for videregående skoler med yrkesfaglige studieprogram om ønskelig.

Hva skal portalen brukes til?

Til utdanningsinstitusjonene og studentene vil portalen tilby:

 • Informasjon før, under og etter praksisperioden
 • Oppfølging og tilbakemeldinger i forbindelse med praksis

For arbeidslivet vil portalen være:

 • Et sted å melde inn forslag til studentoppgaver
 • Et sted å finne kontaktpersoner for ulike fagområder
 • Et sted å annonsere muligheter for praksis/internships og jobbmuligheter

Status for prosjektet

 • OsloMet har gjennomført forprosjekt og brukerundersøkelser
 • Difi innvilget støtte til prosjektet
 • Styringsgruppen er etablert og prosjektet har oppstart i august 2018

Relevante dokumenter og møtereferater fra prosjektet vil bli delt på denne nettsiden.

Prosjektledelse og styringsgruppe

Disse sitter i styringsgruppen:

 • Nina Waaler, Prorektor for utdanning, OsloMet (leder)
 • Marianne Brattland, Direktør utdanning, OsloMet
 • Asbjørn Seim, Direktør for digitalisering og infrastruktur, OsloMet
 • Inger-Anne Fånes Sætermo, Leder avdeling for utdanningskvalitet, NTNU
 • Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør, UiS
 • Are Turmo, Kompetansedirektør, NHO
 • Grete Christina Lingjærde, Unit
 • KS, NSO og helseforetakene er invitert til å delta i styringsgruppen.

Prosjektleder er Benedicte Overgaard Frydendal.

Kontakt

Kontaktperson: Ellen Merethe Magnus ellmag@oslomet.no