Skip to Content

Tools and support

Tools and support

Maler i Office-pakken

Kontordokumenter og presentasjoner er viktig både som verktøy i arbeidshverdagen og i profileringsøyemed. Det er derfor utviklet egne maler i Word og Powerpoint.

Slik laster du ned malene

Malene (på norsk og engelsk) er tilgjengelig fra dine malområder i Microsoft Office:

  • Åpne ønsket program
  • Velg Ny/New
  • Velg Mine maler/My templates
  • Velg fanearket "HiOA-maler"
  • Velg en mal som passer

Powerpoint-maler

Maler for presentasjoner i Powerpoint.

Maler for macOS

NB! Mac-brukere kan laste ned maler og presentasjoner fra fellesområdet:

  • Filplassering: smb://malta.hioa.no/alle/maler/HiOA-maler/

Ta i bruk maler for macOS.

Bruk av malene

Malene er satt opp i tråd med høgskolens profil både når det gjelder plassering av elementer, typografi og fargebruk slik at det tilsammen danner en harmonisk enhet.

For at det skal se ryddig ut er det derfor viktig at malen brukes som den er. Det er også viktig at elementer som skal settes inn ikke strekkes ut av proporsjoner.