Skip to Content

Tools and support

Tools and support

Communications and profile

Logo and corporate identity

HiOAs grafiske profil er vår felles signatur og tydeliggjør vår tilhørighet, samtidig som den skiller oss fra andre utdanningsinstitusjoner. Ved å bruke høgskolens logo, farger og andre profilelementer konsekvent etablerer vi en sammenheng mellom vår visuelle tilstedeværelse og høgskolen, og tydeliggjør HiOA som avsender.

Innhold

 

HiOAs logo

Nedlastbare versjoner av HiOAs logo til trykk, nett, sosiale medier og e-post

Grafiske maler

Selvbetjeningsmaler

Profileringsmateriell

Kontakt din lokale kommunikasjonsrådgiver for spørsmål om profileringsmateriell.

Andre maler

Maler i P360

For spørsmål om maler i P360, ta kontakt med dokhjelp@hioa.no

Rapporter og kompendier (fortrykte ark)

Det er utviklet faste maler og design for omslagsarkene til rapporter og kompendier.

Tittel, forfatter og annen informasjon fylles inn i faste maler, som så ettertrykkes.

Ta kontakt med Allkopi for spørsmål

Stempler

Det er kjøpt inn stempler som er fordelt i organisasjonen.

Ved behov ut over dette kan det enkelte fakultet/den enkelte avdeling selv bestille flere stempler fra leverandøren, som har de nødvendige malene.

Stemplene kan bestilles i rød, blå, grønn eller sort farge.

Stemplene bestilles hos Stempelfabrikken SAM AS telefon 22 78 78 00.

Konvolutter

Det er utviklet trykkoriginaler for konvolutter i ulike formater. Trenger du å bestille konvolutter, kontakt posttjenesten.

Maler for skriftserien

Det er utviklet faste maler og design for skriftseriens omslag.

Tittel, forfatter og annen informasjon fylles inn i faste maler, som så ettertrykkes.

Det er mulig å velge mellom to fargevarianter på omslaget. De fortrykte arkene finnes hos Allkopi. Formatet på skriftserien er 164 mm bredde x 247 høyde (bokformat).

Skriftseriens nettsider

Visittkort

Informasjon rundt bestilling av Visittkort for ansatte på HiOA.

Signatur i e-post

Formatering av standard signatur på e-post.

Bilder og illustrasjoner

Bilder og illustrasjoner gir særpreg til de ulike publikasjonene og er med på å tydeliggjøre innholdet.

Bildene og illustrasjonene skal være med på å underbygge høgskolens urbanitet og mangfold.

Vi legger vekt på dokumentariske og relevante bilder av god kvalitet. I størst mulig grad bør bildene ha lokal og nasjonal tilknytning. Det er tillatt å bruke både svart/hvit, dupleks og fargefoto.

Illustrasjon kan brukes for å formidle et tema eller et innhold. Ulike stiler kan brukes, og gode illustrasjoner vil bidra til å få frem mangfoldet ved høgskolen.

Vi skal ikke bruke clipart-bilder og standardillustrasjoner fra programpakker.

Opphavsrett

Bilder fra internett skal ikke kopieres og brukes i offentlig henseende uten tillatelse fra eier i henhold til åndsverksloven. Høgskolen oppfordrer til å bruke vår bildedatabase på Flickr (se link ovenfor). Databasen består av bilder som kan brukes fritt i jobbsammenheng. Hvis andre bilder skal benyttes må dette avklares med foto@hioa.no.

Nedlastbare HiOA-bilder

HiOA-bilder på Flickr

Bildene er til fri bruk kun i redaksjonell sammenheng. Fotograf og Høgskolen i Oslo og Akershus må krediteres. Kommersiell bruk eller annet må avklares med Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, foto@hioa.no.

Foto og filmopptak

Samtykkeerklæring for fotografering

Skjema som må fylles ut når vi tar bilde av personer til bruk på våre nettsider.

Samtykkeerklæring for filmopptak

Samtykkeskjema for streaming/live-sending/direktesending av film på Høgskolen i Oslo og Akershus (.PDF)

Alle som skal filme og formidle arrangement o.l. direkte på nettet (streaming) må fylle ut dette skjema og arkivere det i Public 360. Alle som blir filma skal gi informert samtykke i form av signatur i skjema.

Designmanual

Designmanualen beskriver den grafiske profilens ulike elementer og hvordan disse hører sammen.

Veiledning og hjelp til grafisk profilering