Skip to Content

Communication

Communication

Communications and profile / Communications consulting

Kommunikasjonsmål ved OsloMet

Kommunikasjon ved OsloMet skal underbygge målene vi har satt i Strategi2024. Hovedmål for kommunikasjon er å styrke omdømme vårt og synliggjøre vår samfunnsrelevans

For å nå dette målet må vi jobbe systematisk med konsistente budskap, engasjement overfor de riktige målgruppene og effektiv ressursbruk. God kommunikasjon krever planlegging og innsats. Statens kommunikasjonspolitikk ligger til grunn for kommunikasjonsarbeid ved OsloMet og kommunikasjoenn skal understøttes av våre verdier - mangfold, læring og nyskaping.

Kommunikasjonsmål

Vi skal bidra til å skape en tydelig og enhetlig posisjon for OsloMet gjennom å

1. øke ekstern synlighet for OsloMet

2. styrke omdømmet for OsloMet

3. bidra til å bygge felles kultur og identitet ved OsloMet

 

Trenger du hjelp til å utforme ditt budskap knyttet opp til kommunikasjonsmålene? 

OsloMet har en kommunikasjonsplattform som sier noe om hvilke posisjon vi ønsker å ta, hvilke historier vi ønsker å fortelle og hvilket etterlatt inntrykk vi ønsker folk utenfor OsloMet skal sitte igjen med. Mer om dette under "De gode historiene".