Skip to Content

Research

Research

Kommende eksterne utlysninger

Noen utlysninger av eksterne midler som er særlig aktuelle for fakultet LUI.

Utlyser: Senter for internasjonalisering av utdanning
Kommende utlysningerhttps://www.siu.no/Kommende-frister

Utlyser: Norges forskningsråd
Program: Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning (UTNAM)
Utlysning: 1 million USD til forsknings- og formidlingsopphold i Norge
Frist: Løpende

UtlyserSenter for internasjonalisering av utdanning
ProgramNorwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation (NORPART)
UtlysningNORPART - Call for applications and guidelines for applicants 2018
Frist: 31.05.2018

Utlyser: The Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences (NOS-HS)
Utlysning: Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences - Scientific Journals 2018
Frist: 25.09.2018 

Utlyser: Norges forskningsråd
Program: Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT)
Utlysning: 35 millioner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor
Frist10.10.2018 (kl. 13:00)