Skip to Content

Research

Research

Juridisk bistand

Her finner du en oversikt over hvilken juridisk bistand Juridisk enhet i Avdeling for forskning og utvikling kan hjelpe med. Du finner også informasjon og dokumentasjon vi ønsker når du henvender deg til oss.

Når bør du kontakte Juridisk enhet?

Juridisk enhet i Avdeling for forskning og utvikling hjelper deg i disse tilfellene:

  • Ved utforming av kontrakter og samarbeidsavtaler i forskningsprosjekter
  • Ved utforming av taushetserklæringer og konfidensialitetsavtaler
  • Ved utforming av intensjonsavtaler
  • Ved spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter (herunder opphavsrett, patent, varemerke og design)
  • Spørsmål om personvern og behandling av forskningsdata
  • Forskningsetiske problemstillinger

Merk at vi ikke svarer på spørsmål om skatt og moms.

I personalspørsmål og saker om sidegjøremål kan du kontakte HR-avdelingen. Alle studierelaterte spørsmål håndteres av studieavdelingen.

Kontakt Juridisk enhet

Be om juridisk bistand ved å sende en e-post til:

Anne Bjørtuft: Anne.Bjørtuft@oslomet.no

Espen Eidlaug: Espen.Eidlaug@oslomet.no

Ingrid Jacobsen: Ingrid.Jacobsen@oslomet.no (ved spørsmål om personvern, forskningsdata og forskningsetikk)

For at vi skal kunne behandle henvendelsen er det viktig at du får med følgende i henvendelsen din:

  1. Beskriv hva saken gjelder
  2. Hva du trenger hjelp til
  3. Legg ved relevante dokumenter som for eksempel prosjektbeskrivelse, budsjett og eventuelle avtaleutkast og lignende.

Saksbehandlingstid

Juridisk enhet behandler i utgangspunktet henvendelsene i rekkefølgen de kommer inn, men noen saker kan prioriteres høyere enn andre. Vi hjelper mange, derfor må du som søker juridisk bistand forvente noe behandlingstid på saken din.

There are no matching rules