Skip to Content

Tools and support

Tools and support

Communications and profile / Communications consulting / Kommunikasjon 2

Innhold

For å bygge en sterk posisjon for OsloMet, er det viktig at vi forsterker et felles budskap om hvem vi ønsker å blir oppfattet som.
Hva skal våre målgrupper forbinde med OsloMet? Og hva er våre fellesnevnere?