Skip to Content

Tools and support

Tools and support

IT Support / Office 365

Innføring av Office 365

Office 365 fase to er et av de største digitaliseringsprosjektene som gjennomføres på OsloMet i 2018. Prosjektet skal legge til rette for og innføre nye, effektive, brukervennlige måter å samhandle på for OsloMets ansatte.

Overordnet plan for innføring av Office 365

Dette skjer i tredje og fjerde kvartal

 • Overføring av tilsattes hjemmeområde til OneDrive.
  • Detaljert plan over innføring kommer.
  • Målrettet informasjon om endringer og opplæring iht. innføring for de enkelte gruppene.
 • Kurs for tilsatte i bruk av de ulike verktøyene i Office 365. Spesielt fokus på OneDrive, Teams og Planner.
 • Overføring av prosjektområder/ikke organisatoriske gruppeområder på fellesområde (K:) til lagring i gruppeområder i Office 365
 • Ny løsning for opprettelse av grupper og Teams.

Dette skjer i 2019

 • Overføring av organisatoriske fellesområder (K:) til lagring i felles gruppeområder i Office 365.
 • Kurskonsept for ulike målgrupper. Hvilke Office 365-verktøy er mest egnet for ulike enheter.
 • Kompetanseplan for teknologibruk og teknologiforståelse. Mer avanserte kurs i Office 365.
 • Organisasjonsutvikling ved bruk av Office 365. Digitalisering av arbeidsprosesser og utvikling av beste praksisløsninger for OsloMet
 • Canvas og Office 365
 • P360 og Office 365
 • FOU og Office 365

Veiledninger og opplæringsvideoer i Office 365

Prosjektleder

For spørsmål om prosjektet, kontakt prosjektleder Helle Stedøy. For brukerstøtte, kontakt BIT.

Contact IT Support (BIT)

IT Support on campus Pilestredet

Phone :
67235555
E-mail :
Place/Address :
SG29
Time/Opening Hours :
Support phone: Monday to Thursday 08:00-15:45 (Fridays until 15:00). Visiting hours: Monday-Friday: 09:00-15:00
Url :
Report an issue to IT Support (BIT)

IT Support on campus Kjeller

Phone :
67235555
E-mail :
Place/Address :
1st floor in the main building
Time/Opening Hours :
Support phone: Monday to Thursday 08:00-15:45 (Fridays until 15:00). Visiting hours: Monday-Friday: 09:00-15:00
Url :
Report an issue to IT Support (BIT)

Password

Url :
Forgotten your password?

System service messages

Url :
System service messages

Din tilbakemelding!

Url :
Hvor fornøyd er du med tjenestene BIT leverer? Svar her!