Skip to Content

Tools and support

Tools and support

IT Support / Office 365

Innføring av Office 365

Office 365 fase to er et av de største digitaliseringsprosjektene som gjennomføres på OsloMet i 2018. Prosjektet skal legge til rette for og innføre nye, effektive, brukervennlige måter å samhandle på for OsloMets ansatte.

Om prosjektet

Office 365 ble innført våren 2017, først for epost og personlig lagring i OneDrive. Fase to av prosjektet er nå i gang med følgende delprosjekter:

Fleksibel fillagring for OsloMet – delprosjektet gjennomføres av IT

Prosjektet skal sørge for sikker og trygg overgang til fillagring i sky, og tar først for seg overgangen fra lagring på hjemmeområde (H:) til personlig lagring i OneDrive. Deretter skal prosjektet gjennomføre overgangen fra lagring på fellesområder (K:) til lagring i felles gruppeområder i Office 365.

Nettarbeidsplass og Office 365 – delprosjektet gjennomføres av SK

Prosjektets hovedmål er å se på hvordan kommunikasjon, informasjon og dokumentbehandling kan gjøres mer fleksibelt og integrert ved bruk av Nettarbeidsplass og Office 365.

Canvas og Office 365 – delprosjektet gjennomføres av STU og LUI

Prosjektets hovedmål er å legge til rette for gode læringsprosesser og økt kvalitet i undervisningen gjennom å se på muligheter som ligger i integrasjonen og interaksjonen mellom Canvas og Office 365. 

Public 360 og Office 365 – delprosjektet gjennomføres av SDI

Prosjektets hovedmål er å legge til rette for god dokumentflyt og dokumentfangst av arkivverdig materiale, og vil se på hvordan vi kan automatisere og optimalisere arbeidsprosesser gjennom integrasjon mellom den nye versjonen av Public 360 og Office 365. 

FOU og Office 365 – delprosjektet gjennomføres av FOU

Prosjektets hovedmål er å etablere god arbeidspraksis og dokumenthåndtering i forbindelse med søknadsprosesser, etablering og arbeid med forskningsprosjekter. Integrasjon mellom Office 365 og en prosjektdatabase for FOU-prosjekter vil være et viktig element i dette.  

Organisasjonsutvikling ved bruk av Office 365 – delprosjektet gjennomføres av HR og IT

Prosjektets hovedmål er å etablere nye moderne måter å samhandle på, forbedre arbeidsprosesser og hvordan motivere medarbeiderne til teknologiske endringer.  

Teknologiforståelse og kompetanse, bruk av Office 365 som verktøy – delprosjektet gjennomføres av OsloMet-akademiet

Prosjektets hovedmål er å øke tilsattes teknologiforståelse og kompetanse, og sikre at alle ved OsloMet har fått tilstrekkelig opplæring i verktøy de trenger for å gjennomføre sitt daglige arbeid. 

Overordnet plan for innføring

Dette skjer i andre kvartal

 • Overføring av tilsattes hjemmeområde til OneDrive. Detaljert plan over implementering kommer.
 • Kurs for tilsatte i bruk av de ulike verktøyene i Office 365. Spesielt fokus på OneDrive.
  Det kommer flere kurs i forbindelse med implementering. Her finner du informasjon om oppsatte kurs: Om kurs i OneDrive

Dette skjer i andre og tredje kvartal

 • Overføring av prosjektområder/ikke organisatoriske gruppeområder på fellesområde (K:) til lagring i gruppeområder i Office 365
 • Nettarbeidsplass og Office 365
 • Canvas og Office 365

Dette skjer i tredje og fjerde kvartal

 • Overføring av organisatoriske fellesområder (K:) til lagring i felles gruppeområder i Office 365.
 • Kurskonsept for ulike målgrupper. Hvilke Office 365-verktøy er mest egnet for ulike enheter.
 • Kompetanseplan for teknologibruk og teknologiforståelse. Mer avanserte kurs i Office 365.
 • Organisasjonsutvikling ved bruk av Office 365. Digitalisering av arbeidsprosesser og utvikling av beste praksisløsninger for OsloMet
 • P360 og Office 365
 • FOU og Office 365

Prosjektleder

For spørsmål om prosjektet, kontakt prosjektleder Helle Stedøy. For brukerstøtte, kontakt BIT.

Contact IT Support (BIT)

IT Support on campus Pilestredet

Phone :
67235555
E-mail :
Place/Address :
SG29
Time/Opening Hours :
Support phone: Monday to Thursday 08:00-15:45 (Fridays until 15:00). Visiting hours: Monday-Friday: 09:00-15:00
Url :
Report an issue to IT Support (BIT)

IT Support on campus Kjeller

Phone :
67235555
E-mail :
Place/Address :
1st floor in the main building
Time/Opening Hours :
Support phone: Monday to Thursday 08:00-15:45 (Fridays until 15:00). Visiting hours: Monday-Friday: 09:00-15:00
Url :
Report an issue to IT Support (BIT)

Password

Url :
Forgotten your password?

System service messages

Url :
System service messages