Skip to Content

Tools and support

Tools and support

Communications and profile / Logo and visual profile

Grafiske maler

Selvbetjeningsmaler

Brevark og notater (Word)

Maler for brevark, notater o.l.

Rapporter

Maler for forside til rapporter o.l.

PowerPoint

Maler for Powerpointpresentasjoner

Plakater, flyere og kontaktkort

Maler for plakater, flyere og kontaktkort og veiledning for å gjøre PDF klar for trykking i Microsoft Publisher.

Skilting

Enkle kontorskiltmaler som kan skrives ut på høgskolens skrivere.

Profileringsmateriell

Kontakt din lokale kommunikasjonsrådgiver for spørsmål om profileringsmateriell.

Andre maler

Rapporter og kompendier (fortrykte ark)

Det er utviklet faste maler og design for omslagsarkene til rapporter og kompendier.

Tittel, forfatter og annen informasjon fylles inn i faste maler, som så ettertrykkes.

Ta kontakt med Allkopi for spørsmål.

Stempler

Det er kjøpt inn stempler som er fordelt i organisasjonen.

Ved behov ut over dette kan det enkelte fakultet/den enkelte avdeling selv bestille flere stempler fra leverandøren, som har de nødvendige malene.

Stemplene kan bestilles i rød, blå, grønn eller sort farge.

Stemplene bestilles hos Stempelfabrikken SAM AS telefon 22 78 78 00.

Konvolutter

Det er utviklet trykkoriginaler for konvolutter i ulike formater. Trenger du å bestille konvolutter, kontakt posttjenesten.

Maler for skriftserien

Det er utviklet faste maler og design for skriftseriens omslag.

Tittel, forfatter og annen informasjon fylles inn i faste maler, som så ettertrykkes.

Det er mulig å velge mellom to fargevarianter på omslaget. De fortrykte arkene finnes hos Allkopi. Formatet på skriftserien er 164 mm bredde x 247 høyde (bokformat).

Skriftseriens nettsider.

Visittkort

Informasjon rundt bestilling av Visittkort for ansatte på HiOA.