Skip to Content

Research

Research

FoU-støtte for tilsatte ved HF

Her finner du informasjon som er spesifikk for tilsatte ved Fakultet for helsefag.

Felles informasjon om FoU-støtte på OsloMet finner du i toppmenyen, under "I forskning". Se også "Hva gjør vi" i seksjon for FoU, HF nederst på siden.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning i forskning

Forskningsfinansiering

Ekstern forskningsfinansiering

Søknad om intern finansiering ved OsloMet og HF

Samarbeidsmidler helse- og sosialfag

Forskningsgrupper

Kriterier for og søknad om etablering /endring av forskningsgrupper ved HF

Tid til forskning

Kriterier for og søknad om FoU-tid

Forskningstermin

Retningslinjer for og søknad om forskningstermin

Statistikkstøtte

Statistikkstøtte ved Fakultet for helsefag

Statistikkstøtte ved OsloMet

Søknad til REK

Søknad til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

Vitenskapsombud

Fakultetets vitenskapsombud gir råd og veileder ansatte i forskningsetiske spørsmål. Målet er å ha en god forskningskultur og forebygge og løse konflikter på et lavest mulig nivå.
Kontakt vitenskapsombudet: Trine B. Haugen

FoU-håndbok

Seksjon for FoU ved Fakultet for helsefag

Hva gjør vi?