Skip to Content

Tools and support

Tools and support

Foldere og flyere

Foldere og flyere er små informasjonsbrosjyrer som f.eks. kan brukes til informasjon om studier eller arrangementer.

Foldere

Folderne er i A5 størrelse.

Det er begrenset med plass i folderen og det er viktig å tenke på dette når teksten skal utformes.

Folderen kan inneholde:

  • Tittel og undertittel (forside): maks. 60 tegn med mellomrom
  • Tekst (forside): maks. 200 tegn med mellomrom
  • Tittel og undertittel (side 1): maks. 100 tegn med mellomrom
  • Ingress (side 1): maks. 400 tegn med mellomrom
  • Selve teksten (side 1 og 2): maks. 3000 tegn med mellomrom

Papir: Scandia 300gr.
Dokument: Adobe InDesign
Skrifttype: Eames Century Modern

Bildebruk
I folderne skal det brukes høyoppløselige bilder (300dpi). Bilde- og illustrasjonsbruk skal være i tråd med høgskolens strategi om bildebruk og norsk lov.

For mer informasjon/behov for produksjon av foldere ta kontakt med din lokale informasjonsrådgiver.

Flyere

En flyer er en kort informasjonsbrosjyre som egner seg godt til å spre informasjon om f.eks. arrangementer.

Det er utviklet to typer maler til dette formålet:

100x210mm (ensidig). Maksimum tekst for en ensidig flyer er 745 tegn med mellomrom.
100x210mm (tosidig). Maksimum tekst for en tosidig flyer er 1680 med mellomrom.
148x210mm (tosidig). Maksimum tekst er 1890 tegn med mellomrom.

Det er begrenset hvor stor plass det er til tekst på flyeren så tenk nøye gjennom hva som er viktigst å ha med.

Papir: Scandia 300gr.
Filformat: Indesign
Font: Eames Century Modern

Bildebruk
I flyerne skal det brukes høyoppløselige bilder (300dpi). Bilde- og illustrasjonsbruk skal være i tråd med høgskolens strategi om bildebruk og norsk lov om opphavsrett.

For mer informasjon/behov for produksjon av flyere ta kontakt med din lokale informasjonsrådgiver.