Skip to Content

Tools and support

Tools and support

Brukerstøtte i eiendom (BiE)

Brukerstøtte i Eiendom har ansvar for drift og vedlikehold av universitetets bygninger og servicetjenester til studenter og ansatte. Dette gjelder daglig bygningsdriftsoppgaver, generelle og tekniske vedlikeholdstiltak og mindre ombygginger. BiE har også ansvar for servicetjenester som posthåndtering, flytting og tilrettelegging for bruk av sykler og tjenestebiler .
Streik - informasjon BiE

Staten og fagforeningene YS, Unio og LO stat har brutt forhandlingene, og det kan bli streik. Frist for å finne meklingsløsning er onsdag 23. mai klokken 24.00.

Dette betyr at flere ansatte ved eiendomsavdelingen kan bli tatt ut i streik fra og med torsdag 24. mai.

  • Dersom det blir streik vil servicetilbudet til BiE bli kraftigt redusert og du må påregne at din henvendelse ikke vil bli behandlet i denne tidsperioden.

 

  • informasjon

    BiE bistår ved eiendomsrelaterte driftsoppgaver- og tjenester.

  • regel

    Ved hastesaker, vennligst kontakt sentralbordet på telefon 67235000. De overfører deg til riktig person.

Avfall og renhold

Avfallshåndtering er en viktig del av miljøfokuset til OsloMet. Universitetet skal produsere minst mulig avfall og legge til rette for god avfallssortering slik at avfallsmengden blir så liten som mulig. Eiendomsavdelingen skal sørge for god tilrettelegging og informasjon om avfallssortering, sørge for egnede og godt merkede avfallsbeholdere og bistå ved større mengder avfall. Les mer om avfall og renhold, og hvordan du kan bidra.

Arealbehov og ombyggingsprosjekter

Behov for tilpasninger av arealer til undervisning og administrasjon, eller små vedlikeholdsarbeider og enkel utbedring av lokaler? Eiendomsavdelingen kan bistå i dette arbeidet, her finner du mer informasjon og hvordan du melder inn behov.

Drift

Driftsteknikerne yter service til deg som brukere og har ansvar for å utføre utføre reparasjoner og vedlikehold i universitetets bygninger. Her finner du informasjon om hvilke skader, mangler og behov du kan melde inn til drift.

 

 

Flytting

Eiendom er behjelpelig ved flytting av møbler, bytte av kontor, flytting av større grupper og spesialrom. Gi beskjed når du skal flytte, slik at vi kan legge til rette for en god prosess. Her finner du mer informasjon om flytting.

Post

Posttjenesten ved OsloMet kan bistå med informasjon og assistanse ved postutsendelse- og mottak. Her finner du mer informasjon om å sende post, frister for innlevering og sporing av pakker.

Tjenestebiler

OsloMet har to tjenestebiler på campus Pilestredet til disposisjon for sine ansatte. Her finner du informasjon om bestilling og bruk av tjenestebil.