Skip to Content

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

Undersøkelser viser at personer med doktorgrad har svært høy grad av sysselsetting. En doktorgrad ved OsloMet kvalifiserer deg for ledende arbeid innen forvaltning, helse- og sosialsektoren, høyere utdanning, offentlig administrasjon, tjenesteyting, privat næringsliv og forskning. Akademia er en av flere karriereveier en person med doktorgrad kan velge. Men også arbeidsgivere innenfor offentlig eller privat sektor anerkjenner og etterspør kompetansen du får.