Skip to Content

Our HiOA

Our HiOA

Corporate governance

Administrasjon for framtida

Styrets ønsker en utnyttelse av HiOAs administrative ressurser som er mer effektiv og i tråd med høgskolens satsningsområder, samt styrket administrativ samhandling på tvers. Programmet Administrasjon for framtida er satt i gang for å bidra til at vi når disse målene.

Porteføljestyring, prosjektprioritering og strategimidler

Ønsker du å starte opp prosjekter eller søke om strategimidler på HiOA? Porteføljestyring, prosjektprioritering og strategimidler gir deg retningslinjene og prosjektforslagsmalen som skal benyttes.

Strategy 2024

Strategy 2024 was adopted on June 15, 2017, and emphasizes that HiOA will be one of the country's leading on research-based knowledge for the welfare society.

Rector’s management meeting

Rector's management meeting is an advisory body of the rector.

Board meetings

The board is HiOA's highest desicion-making body and is responsible for the strategic operation and activities at the university college. Here you can read cases from the board meetings.

Governing documents

Here you will find HiOA's governing documents like objective tables, plan and budget, letter of instruction from the Ministry of Education and Research and the annual reports from HiOA.