Skip to Content

Administrative support

Administrative support

Procurement and finance / Make a procurement

Kjøp av bøker

Informasjon om kjøp av bøker til tilsatte. Bøker kan kjøpes av den tilsatte selv eller av lokal innkjøper.

Bestilling av bøker

De fleste bøker til tilsatte kjøpes fra Akademika. Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS eier både Akademika og Haugenbok.no, som håndterer Akademikas bedriftskunder.

Bestilling

Akademika foretrekker at tilsatte bestiller bøker gjennom deres nettbutikk. Nettbutikken er koblet til høgskolens e-handelssystem Basware PM og benyttes av enhetenes innkjøpere.

 • Den som trenger boken kan kontakte sin innkjøper via Min bestilling etter å ha funnet boken (med ISBN13/EAN-nummer) på Akademikas nettsider (www.akademika.no).
  • Akademika kan også hjelpe til med å finne rett bok og rett ISBN-nummer (ISBN13/EAN) i forkant av endelig bestilling. ISBN/EAN finner man ved å klikke på "Detaljer" på siden som omtaler boken.
 • Ansatte bør spørre sin på sin enhet om lokal innkjøper ønsker at man bruker Min bestilling til bøker.  
  • Bestillinger kan unntaksvis (denne metoden krever manuell behandling av bokhandelen og tar lengre tid) foretas direkte til Akademika av den enkelte ansatte som trenger boken, på e-post: storkunde@haugenbok.no. Kopi av denne e-posten sendes innkjøper på avdelingen/seksjonen/enheten, til orientering.
 • Akademika sender en ordrebekreftelse per e-post til den som har bestilt, med opplysninger om levering.

Rabatter

Høgskolen får rabatter på bøkene utover de prisene som ligger åpent på nettet, men disse er kun synlige via innkjøpssystemet. Det blir derfor rimeligst for høgskolen hvis bøkene også bestilles av innkjøper via bestillingssystemet.

Levering

 • Alle bøker fra Akademika leveres til Pilestredet 46.
  • Deretter blir den sendt til mottaker med internposten.
 • Bøker kan også hentes i butikkene, dersom man ønsker det, men da må dette spesifiseres ved bestilling.

Kontaktopplysninger til butikkene

Følgeseddel blir levert sammen med boken og denne skal sendes videre til innkjøper på avdelingen/seksjonen/enheten til kontroll i forbindelse med fakturabehandlingen. 

Forhåndsgodkjenning og skriftlig bestilling

 • Alle bestillinger skal være skriftlige og forhåndsgodkjent av en person med budsjettdisponeringsmyndighet. Dette gjelder enkeltkjøp eller kjøp innenfor en ramme godkjent av leder.
 • Denne godkjenningen skal også være skriftlig og skal sammen med kopi av bestillingen kunne legges frem på et senere tidspunkt.
 • Den kan være i form av en e-post eller et annet dokument/skjema med underskrift.
 • Dersom avdelingene har egne skjemaer for dette, skal disse brukes.
 • Avdelingene har egne kontaktpersoner/ innkjøpere som kan kontaktes ved spørsmål.
 • Bokhandelen stiller PC til disposisjon slik at man kan sende en skriftlig bestilling fra butikken dersom man ønsker å ta med seg en bok med én gang.
 • Ved bestilling via innkjøper gjennom bestillingssystemet Basware PM er forhåndsgodkjenning ivaretatt i flyten i dette systemet.

Forhold rundt bokavtalen

 • Avtalen gjelder kjøp av norske og utenlandske bøker som høgskolen skal betale og omfatter derfor ikke kjøp av bøker til studenter eller kjøp av bøker til privat bruk.
 • Tilsatte har ikke anledning til å kjøpe bøker for videresalg til studenter eller andre.
 • I henhold til avtalen skal høgskolen ikke faktureres for frakt.

Kontakt