Skip to Content

Teaching

Teaching

Student administration / Online course planning

Brukerveiledning EpN

Generell brukerveildening for EpN.

Nettleser

Det anbefales at du bruker Chrome som nettleser når du jobber i EpN. Dersom du ikke har Chrome installert kan du laste dette ned fra "software Center"

 

Finn dine emner

Den enkleste måten å søke opp ditt/dine emner er ved hjelp av emnekode 

  • Søk på hele eller deler av emnekoden i søkefeltet(Eks RAD1000 eller bare RAD)
  • I søkeresultatet du får opp setter du hake på det/de emnen du ønsker å jobbe med
  • Trykk deretter på "legg til i arbeidslista"- emnene vil da ligge i din liste til du evt. velger å fjerne dem

Rediger et emne

1. Klikk på den grønne blyanten til høyre for å åpne emnet for redigering. I redigeringsmodus vil du se fire arkfaner hvor informasjon kan endres.:Generelt, Rapportering, Undervisning og Emneinfo. Obligatoriske felt må ha innhold før du kan sende utkastet ditt videre i arbeidsflyten. Legg merke til de blå informasjonstekstene som popper opp når man klikker i felt som kan endres.

2.Fanen Generelt
Foruten navnefeltene inneholder fanen felt for siste undervisningstermin og vektingsreduksjon. Resten av feltene  er til orientering og kan ikke endres. Oppgi siste undervisningstermin dersom emnet skal avsluttes kommende studieår. Oppgi eventuelle vektingsreduksjoner.

3. Fanen Rapportering
Informasjonen i denne fanen er til orientering og skal ikke endres. Dersom et emne skal endre undervisningsvarighet skal man opprette et nytt emne.

4. Fanen Undervisning
I denne fanen oppgir du undervisningsspråk dersom dette mangler. Du kan velge norsk og/eller engelsk.

5. Fanen Emneinfo
I denne fanen ligger selve emneplanen som en avsnitts-meny. Avsnittene med stjerne (*) krever innhold.
 

Opprett et  nytt emne

Dersom du skal opprette et nytt emne må du kontakte fakultetets kontaktperson for EpN(legg in lenke her). Kontaktpersonene vil da lage en foreløpig emnekode for deg og gjøre denne tilgjengelig i EpN. Du kan da søke opp emnet i søkefeltet og legge det i arbeidslista di.

Handlinger

Når man jobber med et emne får man opp boksen "handlinger" til høyre i bildet

  • Lagre: lagring av utførte endringer
  •  Legg til kommentar: Her kommenterer du foreslåtte endringer, slik at neste person i flyten er orientert om bakgrunnen for endringene.
  • Visning: Enkelt-ark er vanlig visningsmodus. Dobbeltark er sammenligningsmodus. Når man aktiverer sammenligningsmodus kan man se endringer som er gjort i forhold til tidligere stadier i flyten. Velg ønsket stadium og trykk Sammenligning. Faner hvor endringer har skjedd blir da markert med grønne varseltrekanter. I avsnittene under Emneinfo kan man trykke på dobbeltarket som framkommer der og få en visning med spor-endringer. Dette dukker opp i visningsboksen Sammenligning. For å komme ut av sammenligningsmodus må man trykke på enkelt-arket i boksen Handlinger.
  • Endre stadium: Når fagperson er ferdig med å redigere eller å opprette nytt emne vil EpN gi klarsignal for å sende emnet videre i flyten. Klarsignalet er den grønne knappen Klar for kvalitetssikring. Trykk på denne for å sende emnet videre i flyten.
  • Kopier emnet: Dersom det skal opprettes ett nytt emne som har mye til felles med et eksisterende emne kan man bruke denne knappen. Man vi da få en blå-kopi av det emnet man står i, som man kan bruke som utgangspunkt for det nye emnet. Denne knappen skal kun brukes i samråd med FS-klarerer.
  • lag rapport : Her kan du lage en rapport der du velger hvilke faner ,og  hvilke  emneinfo-felter  du ønsker å vise.

 

Kommentarer og historikk:

Nederst i redigeringsbildet vil du se knapper for å vise eller skjule kommentarer og historikk. Når du trykker på Vis vil to faner dukke opp: Kommentarer og flyt og Lagrehistorikk. I Kommentarer og flyt vil du se emnets flyt-historikk og hvem som har lagt til kommentarer underveis. I Lagrehistorikk vil du se alle som har vært innom emnet og lagret en endring. 

Epost-varsling i EpN

Dersom kvalitetssikrer har kommentarer eller spørsmål til fagpersonens endringsforslag kan hun/han skrive en kommentar og sende emnet tilbake i arbeidsflyten. Fagpersonen vil da få en epost som inneholder kommentaren sammen med en lenke til det aktuelle emnet. Man klikker seg da inn på emnet og gjør eventuelle tilleggs-endringer, eller sende det tilbake til kvalitetssikrer med tilleggs-kommentarer.