Skip to Content

Teaching

Teaching

Student administration / Online course planning

Brukerveiledning for kvalitetssikrer

Brukerveiledning for kvalitetssikrere.

Finn de aktuelle emnene

Emner som er sendt videre til kvalitetssikring  vises med status "klar for kvalitetssikring" i arbeidslista di.

Kvalitetssikrerens ansvar 

Emner som er klare for kvalitetssikring kan være endret eller uendret. 

  • Uendret emne: Dersom fagperson ikke har gjort endringer kan kvalitetssikrer sende emnet videre til godkjenner med kommentar om at emnet er uendret. 
  • Emne med endringsforslag: Dersom fagperson har gjort endringer i emnet vil disse framkomme i teksten og skal også være kommentert i "Kommentarer og historikk". Kvalitetssikrer har ansvar for å sikre den språklige og innholdsmessige kvaliteten av foreslåtte endringer. Dersom det er usikkerhet om grunnlaget for foreslåtte endringer kan kvalitetssikrer sende emnet tilbake til fagperson med spørsmål/kommentarer og avvente svar. 

Få oversikt over endringer 

Fagpersoner skal skrive en kommentar som opplyser om eventuelle endringer for emnet. Denne og eventuelle andre kommentarer knyttet til emnet finner du i Kommentarer og historikk nederst i bildet Redigering av emne. Det framkommer også hvem som har skrevet ulike kommentarer. Klikk på Vis for å se kommentarer.

Sammenlikning – se hva som er endret 

I boksen for handlinger kan man velge mellom to ulike visningsmodus. Emnet åpnes i vanlig redigeringsmodus, men ved å klikke ikonet for sammenlikningsmodus får man mulighet til å spore nøyaktig verdier og tekst som er lagt til eller trukket fra.

(legge in bilde?)

  • Man sammenlikner det stadiet emnet nå er i med et hvilket som helst annet stadium. Kvalitetssikrer velger SO Importert fra FS og trykker deretter knappen Sammenlign. EpN vil da søke og markere med grønn trekant alle steder det er gjort en endring. Ved å bla opp de arkfanene som er markert, vil man se hvor endringer har skjedd.
  • Trykk på sammenlikningsmerket i det feltet man skal undersøke. Da vil endringene vises fram til høyre i bildet, med rød gjennomstreket markering for slettet tekst, og grønn understreket for tekst som er lagt til. 
  • Når man sett og vurdert endringene, trykker man visningsmodus for vanlig visning/redigering.

Merk at alle tekstbokser i EpN har en liten trekant nederst til høyre, som man kan trekke i for å gjøre tekstboksen større. Dersom det er uklarheter knyttet til endringer når disse kommer fra fagpersoner kan man sende emnet tilbake i flyten med kommentarer. Man trykker da på Tilbake til utkast. 

Du vil nå få opp et kommentarfelt. Det du skriver inn der vil sendes til fagpersonen på epost i tillegg til å legge seg i kommentarhistorikken.

 Endringer som ikke skal forekomme i EpN

Følgende endringer skal ikke forekomme i EpN. Ved behov for slike endringer opprettes nye emner:

  • Endring i vekting (altså antall studiepoeng)
  • Endring i varighet (altså antall semestre eller måneder) Hvis en slik endring er foreslått må fagperson få beskjed om at nytt emne må opprettes, eller at gammelt emne kan kopieres og deretter endres ved bruk av funksjonen Kopier emne i boksen Handlinger.

Klar for godkjenning

Når endringer er kvalitetssikret sendes emnet videre i flyten til godkjenner. Dette gjøres ved å trykke på knappen S2 Klar for godkjenning i boksen Handlinger.