Skip to Content

Teaching

Teaching

Student administration / Online course planning

Brukerveiledning godkjenner

Brukerveiledning for godkjenner

 

Klar for godkjenning

Når man har laget deg en oversikt over emnene sine i Mine emner eller Arbeidsliste vil men se av kolonnen Status hvor emnene befinner seg i arbeidsflyten. Når emner sendes fra kvalitetssikring til godkjenning får de status Klar for godkjenning.

Godkjenners ansvar

  1.  sikre at nye emner og endrede emner behandles i tråd med HiOAs retningslinjer, og fakultetets lokale bestemmelser
  2.  skrive merknader i bestemte fritekstfelt dersom et emne har fått endringer i vurdering/eksamen, arbeidskrav eller forkunnskaper
  3.  sende behandlede emner og uendrede emner videre i flyten til FS-klarerer

Få oversikt over endringer

Kvalitetssikrer har ansvar for å skrive en kommentar som opplyser om eventuelle endringer for emnet. Denne og eventuelle andre kommentarer knyttet til emnet finner du i Kommentarer og historikk nederst i bildet Redigering av emne. Det framkommer også hvem som har skrevet ulike kommentarer. Klikk på Vis for å se kommentarer. 

Kommentarene bør gi godkjenner et godt bilde av hva som har skjedd i prosessen så langt. I tillegg til kommentarene kan man se de hver enkelt endring som er gjort ved bruk av sammenligningsfunksjonen. 

Sammenlikning – se hva som er endret

I boksen for handlinger kan man velge mellom to ulike visningsmodus. Emnet åpnes default i vanlig redigeringsmodus, men ved å klikke ikonet for sammenlikningsmodus får man mulighet til å spore nøyaktig verdier og tekst som er lagt til eller trukket fra.

Man sammenlikner det stadiet emnet nå er i med et hvilket som helst annet stadium. Velg først hvilket stadium du ønsker å sammenlikne med, trykk deretter knappen ’Sammenlikn’

EpN vil da søke og markere med grønn trekant alle steder det er gjort en endring. Ved å bla opp de arkfanene som er markert, vil man se til høyre for feltet hva som var verdien i stadiet man sammenlikner med

For endringer i tekst: trykk på sammenlikningsmerket i det feltet man skal undersøke, da vil endringene vises fram til høyre i bildet, med rød gjennomstreket markering for fratrukket, og grønn understreket for lagt til. 

Når sammenlikning er gjort ferdig, trykker man visningsmodus for vanlig visning/redigering

Merk at alle tekstbokser i EpN har en liten trekant nederst til høyre, som man kan trekke i for å gjøre tekstboksen større. Dersom det er uklarheter knyttet til endringer når disse kommer fra kvalitetssikrer kan man sende emnet tilbake i flyten med kommentarer.

Du vil nå få opp et kommentarfelt. Det du skriver inn der vil sendes til kvalitetssikrer på epost i tillegg til å legge seg i kommentarhistorikken. Når man nå har fått oversikt over emner og endringer har man den informasjonen man trenger for å vurdere hvem som krever vedtak og ikke. Endringer som ikke skal forekomme i EpN Følgende endringer skal ikke forekomme i EpN. Ved behov for slike endringer opprettes nye emner.  Endring i vekting (altså antall studiepoeng)  Endring i varighet (altså antall semestre eller måneder) Hvis en slik endring er foreslått må fagperson få beskjed om at nytt emne må opprettes, eller at gammelt emne kan kopieres og deretter endres ved bruk av funksjonen Kopier emne i boksen Handlinger.

Rapport og saksframlegg

For emner som krever godkjenningsvedtak vil det kunne være behov for å lage et saksfremlegg med emnebeskrivelsen hvor endringer er gjort rede for. Om man klikker på ikonet Lag rapport under Handlinger får man fram en rapport som viser all informasjon knyttet til emnet. Denne rapporten er ikke optimal med hensyn til lesbarhet, og mangler bl.a. punkter i eventuelle punktlister. (En bedre rapport er et høyt prioritert endringsønske, og er meldt til systemutviklerne.)

Dersom man ønsker et verktøy som kan konvertere PDF til redigerbart format kan man bestille programvaren Adobe acrobat hos bestill.hioa.no.

 Sette merknader i fritekst-felt

For at FS-klarerer skal kunne gjøre et utplukk for endrede emner som krever manuelle endringer i FS er det opprettet fritekstfelt. Det er godkjenners oppgave å skrive inn merknader i disse feltene slik at FS-klarer kan gjøre et utplukk av disse emnene. Det er to felt som krever merknad ved bestemte endringer:

  • Vurderingskombinasjon – Dette feltet ligger under fanen Vurdering og får merknaden «Endringer i vurdering/eksamen» dersom det har skjedd endringer i emneinfofeltene Arbeidskrav/obligatoriske aktiviteter og/eller Vurdering/eksamen.
  •  Formelle forkunnskapskrav – Dette feltet ligger under fanen Generelt og får merknaden «Endring i forkunnskapskrav» dersom det har skjedd endringer i emneinfofeltet Forkunnskapskrav.

Send videre til FS-klarerer

Når emnet er ferdigbehandlet og merknader registrert sendes emnet videre til FS-klarering ved å trykke på knappen S3 Klar for FS-klarering i boksen Handlinger.