Skip to Content

Tools and support

Tools and support

Communications and profile

Medietjenester

Medieseksjonen tilbyr en rekke AV-tjenester for studenter og ansatte som utlån av foto og AV-utstyr og studio, video- og lydproduksjon, og streaming og/eller opptak av konferanser og forelesninger.

Medieseksjonens tjenester

Kjøpe AV-utstyr til ditt fakultet/enhet?

Medieseksjonen tilbyr rådgivning for ansatte ved innkjøp av AV-utstyr til egen enhet. Kontakt Medieseksjonen.

Foto og filmopptak ved HiOA

Samtykkeerklæring for fotografering og filmopptak

Samtykkeerklæring for fotografering - skjema for utfylling (.PDF) når vi tar bilde av personer til bruk på våre nettsider.

Samtykkeskjema for streaming/live-sending/direktesending av film på Høgskolen i Oslo og Akershus (.PDF) - alle som skal filme og formidle arrangement o.l. direkte på nettet (streaming) må fylle ut dette skjema og arkivere det i Public 360. Alle som blir filma skal gi informert samtykke i form av signatur i skjema.

Nedlastbare HiOA-bilder

Du kan bruke bilder fra HiOAs Flickr-konto. Vær oppmerksom på at du må kreditere fotograf ved bruk. Les mer om bruk av bilder og illustrasjoner.

HiOA-bilder på Flickr.