Skip to Content

Tools and support

Tools and support

Annonsemaler

HiOA har egne maler for annonser.

Annonsemalene kommer i ulike formater. Nedenfor vises eksempler på hvordan disse kan se ut.

Tekstmengden det er plass til vil naturlig nok variere fra mal til mal. Eksempel på to av dem er:

90x120

Annonsen kan inneholde:

  • Tittel og undertittel: maks 60 tegn med mellomrom
  • Tekst: maks 350 tegn med mellomrom

54x120

Annonsen kan inneholde:

  • Tittel og undertittel: maks 80 tegn med mellomrom
  • Ingress: maks 130 tegn med mellomrom
  • Tekst: maks 640 tegn med mellomrom

Dokument: Adobe InDesign
Skrifttype:  Eames Century Modern

For mer informasjon/behov for produksjon av annonser ta kontakt med din lokale informasjonsrådgiver.