Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling / OsloMet-akademiet

E-læring

Her finner du ulike e-læringskurs som du kan ta akkurat når det passer for deg!

For deg som er nytilsatt

Brannvern og fysisk sikring – e-læringskurs

Som tilsatt ved OsloMet er du pliktig til å gjennomføreobligatorisk opplæring i brannvern (e-læring 3-5 min).

IKT-opplæring

Alle nytilsatte ved OsloMet kan ta IKT-opplæring digitalt.

Å starte i staten

Difi sitt kurs: "Å starte i staten" er et e-læringsprogram som gir en rask innføring i grunnleggende forvaltningskompetanse.

For deg som er leder

Er du ny som leder?

"Ta Sats" er et e-læringskurs som handler om lederrollen, lederhverdagen og ledelse i en statlig kontekst. Gjennom gode refleksjonsoppgaver og trening på sentrale utfordringer og dilemmaer får du hjelp til å stake kursen for ditt eget lederskap.

Informasjonssikkerhet for ledere

Få økt forståelse for leders ansvar for informasjonssikkerhet og hvorfor det lønner seg å ta informasjonssikkerhet på alvor.

Den vanskelige samtalen

Kurset byr på realistisk digital samtaletrening med ulike medarbeidere om gjenkjennelige utfordringer.

Digitalt verktøy for ledergrupper

Hvordan tette gapet mellom ønsket og reell atferd? Verktøyet "Helt sjef" kan brukes i ledergrupper på minst fire personer.

Saksbehandling og lovverk

Forvaltningsloven

"Får Walter lov?" er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Her lærer du hovedprinsippene i forvaltningsloven for å sikre forsvarlig saksbehandling og borgernes rettsikkerhet.

Forvaltningsetikk

"Etikk for Walter" er et e-læringskurs i forvaltningsetikk. Dette e-læringskurset hjelper deg til å manøvrere i det etiske landskapet og til å sette de etiske retningslinjene på dagsorden. Som ansatt i det offentlige er vi avhengig av tillit og vi ønsker en saksbehandling som tåler dagens lys.

Offentleglova

E-læringsmagasinet "Innsyn" gir deg innsikt i offentleglova, hvordan praktisere meroffentlighet og håndtere innsynskrav.

Samarbeid og medbestemmelse - for ledere og tillitsvalgte

Nettkurset gir kompetanse i samarbeid og medbestemmelse i statlige virksomheter. Opplæringen skal styrke samarbeidskompetanse og medbestemmelse, og retter seg mot ledere, tillitsvalgte og HR/personal.

Kommunikasjon og språk

Innføringskurs i nynorsk

Blir du usikker når du skal skrive nynorsk? I nettkurset "Oj, på nynorsk" får du verktøy som gjer deg tryggare på å bruke nynorsk i arbeidskvardagen.

Klarspråk i staten

Hvem skriver vi egentlig for i stat og kommune? Og hvordan kan vi skrive så mottakerne forstår? Med e-læringskurset "Den gylne pennen" får du en innføring i de viktigste klarspråksteknikkene. Gjennom oppgaver og eksempler trener du på hvordan du kan skrive så mottakerne forstår.

Universell utforming

Lurer du på hvordan du skal få til universell utforming av tekst, bilder eller video? Dette er et e-læringskurs for nettredaktører og skribenter.

Økonomi, innkjøp og anskaffelser

Offentlige anskaffelser

"Jakten på den gode anskaffelsen" er et e-læringskurs i anskaffelsesprosessen. Her følger du innkjøperen Nils fra de første anskaffelsene til han som mer erfaren innkjøper får større ansvar.

I e-læringskurset "Hvordan unngå sosial dumping i offentlige anskaffelser?" møter du innkjøperen Nadir som blir stilt ovenfor problemstillinger rundt sosial dumping i offentlige anskaffelse.

SAP- portalen (demonstrasjonsvideoer)

IKT