Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Læringsressurser og verktøy

DIGIN

DIGIN er en møteplass for utvikling og deling av digital undervisningspraksis som skal fremme kunnskapsdeling og yte god støtte til å utvikle undervisningen ved hjelp av digitale verktøy.

 

E-post: digin@oslomet.no 

Telefon: 67 23 51 60

 

Mandat

DIGIN skal:

- etablere en inspirerende møteplass for utvikling- og deling av digital undervisningspraksis

- fremme kunnskapsdeling på tvers av fag og fakulteter på fagområdet digitale verktøy i profesjonsutdanning

- yte god støtte til å utvikle undervisningen ved hjelp av digitale verktøy

Satsningsområder

Med utgangspunkt i høgskolens policy for vurdering, HiOAs kvalitetsrapport for 2016, samt Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning, peker det seg ut to hovedsatsningsområder for DIGIN:

  • Studentaktive læringsformer
  • Vurdering

Organisering

DIGIN er organisert med et lokalt DIGIN på hvert fakultet og et sentralt miljø lokalisert i P46.

DIGIN sentralt har ansvar for å koordinere og samkjøre aktiviteter som blir initiert både sentralt og på fakultet og fungerer som et sterkt nav gjennom en nettverksorganisering.

Nettverksorganisering fører til økt kunnskapsspredning gjennom at ulike miljøer og kompetanser møtes i en felles aktivitet som skaper grunnlag for samspill om nye, innovative løsninger. Dette fører igjen til at siloer bygges ned gjennom at man åpner opp for samarbeid med andre, samtidig som man beholder og videreutvikler spisskompetanse og dybdekunnskap og bevarer faglighet og kultur i miljøene som deltar i aktivitetene.

Ta kontakt

DIGINsentralt

Sted/Adresse :
Pilestredet 46
Tidspunkt/Åpningstid :
Drop in

DIGIN LUI

Sted/Adresse :
Pilestredet 52

DIGIN HF

E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 32

DIGIN SAM

Sted/Adresse :
Pilestredet 35

DIGIN TKD

Sted/Adresse :
Pilestredet 35