Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Kommunikasjon og profil / Logo og visuell profil

Designmanual

Logo

Retningslinjer for bruk av HiOAs logo

  • HiOAs logo og grafiske profil skal benyttes på alt offisielt materiell som brukes i tjenestesammenheng av tilsatte eller andre som opptrer på  vegne av Høgskolen i Oslo og Akershus.
  • Logoen skal brukes i henhold til eksisterende retningslinjer.
  • HiOAs lag og foreninger, samt studenter og deres organisasjoner kan benytte høgskolens logo etter spesiell tillatelse.
  • Samarbeidspartnere kan bruke logoen i relevante sammenhenger etter avtale og i henhold til gjeldende retningslinjer.
  • Logoen kan også benyttes i forbindelse med presseomtaler av Høgskolen i Oslo og Akershus og omtaler knyttet til vår virksomhet.
  • Spørsmål om tillatelse og bruk av HiOAs logo rettes til Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon: grafisk@oslomet.no

Om logoen

HiOAs logo symboliserer dialog, interaksjon og diskusjon. Hver byggesten i symbolet fungerer i samspill med andre og danner til sammen en felles bro. Broen henspiller på veien til kunnskap gjennom akademia og symboliserer høgskolens kjerneverdier: mangfold, læring og nyskaping.

Bruk av logoen

Konsekvent og korrekt bruk av logoen er en forutsetning for at den grafiske profilen blir effektiv. Det er viktig å bruke logoen i alle sammenhenger, både eksternt og internt, slik at det kommer tydelig fram hvem som er avsender.

HiOAs logo i tre versjoner: svart tekst på hvit bakgrunn, hvit tekst på svart bakgrunn og svart tekst på gul bakgrunn.

HiOAs logo kan brukes med sort symbol og høgskolenavn på hvit eller gul bakgrunn eller hvit på sort bakgrunn. Logoens utseende, proporsjoner og farger må ikke endres. Det er viktig at logoen får nok plass ved at den får passe mengde luft rundt seg.

Det er ikke tillatt å endre avstanden eller plasseringen av høgskolenavnet i forhold til symbolet. Unntaket er når formatet begrenser logoens høyde, for eksempel på høgskolens nettsider. I slike tilfeller skal høgskolenavnet stå til høyre for symbolet.

Farger

HiOAs farge for markedsføring og profilering er gul.

Fargen er valgt for å fremheve profilens visuelle egenart og skal underbygge HiOA som unik aktør i utdanningsmarkedet. Logoen i samspill med fargen gul gir assosiasjoner til møtet mellom tradisjoner og kunnskap, og engasjement og kreativitet.

I tillegg til gult, grått og sort, har den grafiske profilen fem farger. Disse fargene brukes på formelementer og skal gi harmoni til layout, bilder og illustrasjoner.

Farge for markedsføring og profilering:

Farger til intern bruk:

Grått og sort:

Det er kun disse som skal brukes i høgskolens produkter og design.

Fargegjengivelse

Riktig fargegjengivelse er viktig for gjenkjennelse. Dette sikres gjennom bruk av internasjonale systemer. For trykkprosesser som offset- og silketrykk benyttes 4–fargetrykk (CMYK) og Pantone Matching System (PMS). PMS brukes i hovedsak for en- og tofargetrykk. For bruk på skjerm gjelder RGB-paletten.

Typografi

Typografi er en viktig del av profilen.

Arial og Times New Roman skal brukes som gjennomgående skriftsnitt på interne dokumenter (Word), PowerPoint og nettsider (HTML). Disse fontene er forhåndsdefinert i interne maler, og er fontene som benyttes i det daglige.

Fonten Eames Century Modern er valgt som høgskolens profilfont. Fonten er godt lesbar, har særpreg og et tydelig og vennlig uttrykk. Fonten benyttes til skilting, rekrutteringsmateriell og kampanjer.

Formelementer

Båndet

Båndet er et sentralt element i HiOAs grafiske profil. Dette legger føringer for plassering av tekst og layout og brukes på alle høgskolens dokumentomslag. Båndet omslutter omslagets synlig flate, og kan brukes vertikalt eller horisontalt.

Nedenfor ser du eksempler på bruk av båndet på A4-format.

Streker

Strekene skal gi harmoni til layout, bilder og illustrasjoner og er en del av den grafiske profilen. Disse skal vise at HiOA er avsender der logo ikke benyttes, som for eksempel i brosjyre- og magasinoppslag.