Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Cristin-kontakter

Hvert fakultet har Cristin-kontakter som veileder fakultetets tilsatte og kvalitetssikrer de registrerte dataene.

Fakultet for helsefag

Kontaktpersoner for fakultetet:  Mona Kolstø Otnæss (SHA, AV, NVH) / Kim Henrik Ruud (EO, FYS)

Fakultet for lærerutdanning

Kontaktpersoner for fakultetet:  Nina Hestnes

Fakultet for samfunnsfag

Kontaktperson for fakultetet:  Hege Nedberg / Kaarina Ritson

Fakultet for teknologi, kunst og design

Kontaktperson for fakultetet: Cecilia Roberts / Sigrid Wolf

Senter for profesjonsstudier

Kontaktperson: Kjersti Lassen

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Kontaktperson: Solveig Hæreid

Norsk institutt for forskning om velferd, oppvekst og aldring (NOVA). Kontaktperson: Tordis Korvald / Torhild Sager Halvard Dyp

By- og regionforskninginstituttet (NIBR). Kontaktperson: Jan-Tore Berghei

Forbruksforskningsinstituttet (SIFO). Kontaktperson: Alexander Schjøll

Forskningsprogrammet HOV

Kontaktperson: Tanja Strøm

Seniorsenteret       

Kontaktperson: Tanja Strøm