Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Campus Lillestrøm

Styret har vedtatt at det skal utvikles en ny campus for OsloMet i Lillestrøm. Leieavtalen på Kjeller går ut i 2023, og arealene skal erstattes av en ny campus som er sentralt plassert i Lillestrøm.

Det pågår et arbeid med å utrede en eventuell flytting av Campus Kjeller til Lillestrøm. Utredningen innebærer to parallelle prosesser:

  1. Arbeid med å finne en god lokalisering i Lillestrøm sentrum (kravspesifikasjon for bygg/lokalisering).
  2. Arbeid med å utvikle en faglig profil for en ny campus i Lillestrøm.

De to prosessene for lokalisering og faglig profil vil være tett koblet sammen. Prosessen for faglig profil vil være et delprosjekt som delegeres til ett av de fire fakultetene. Konkrete alternativer for faglig innhold vil bli diskutert i rektors ledermøter, og det vil foregå prosesser innad på det enkelte fakultet og forskningssenter.

Statsbygg bistår OsloMet med juridisk og økonomisk kvalitetshåndtering av lokaliseringsprosjektet.

Prosessene tar sikte på flytting til Lillestrøm i 2023, siden leiekontrakten på Kjeller da går ut.

Styresaker

Allmøte

Allmøte på Kjeller 08.05.2018

Allmøte på Kjeller 22.01.2018

Artikler og rapporter

Brev

Prosjektmandat

Arbeidet i gruppen for faglig innhold er satt på vent etter styremøtet 24.04.2018. Nå avventes videre framdrift til etter styret har behandlet saken i sitt møte 13.06.2018.