Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Kommunikasjon og profil / Grafiske maler

Brevark og notater

Kontordokumentene er et viktig daglig element i profileringen av høgskolen. Det er derfor utviklet maler for brevark og notater.

Disse malene skal brukes i alle brev eller notater som har høgskolen som avsender.

Kontordokumenter er tilgjengelige som maldokumenter for tekstbehandling:

  • En generell brevmal for hele HiOA - norsk og engelsk
  • En generell notatmal for hele HiOA - norsk

Malene er tilgjengelig fra dine malområder i Microsoft Office:

  1. Åpne Word
  2. Velg New/Ny.
  3. Velg My Templates/Mine maler
  4. Velg fanearket "HiOA-maler"
  5. Velg en mal som passer

Mac- brukere kan laste ned maler og presentasjoner på fellesområdet:smb://malta.hioa.no/alle/maler/HiOA-maler/

For notatmal og brevmal vil det komme mal for hvert enkelt fakultet og institutt. I forbindelse med at disse malene lages vil malene i større grad bli automatisert.