Droppe til innhold

Administrativ støtte

Administrativ støtte

Innkjøp og økonomi / Bestill en vare eller tjeneste

Bestill mat til møter, kurs eller konferanser

Catering fra Elvebredden

Retningslinjer for matbestilling

Som hovedregel skal det ikke være bevertning på interne møter med mindre det er ekstern deltakelse med. Les mer om føringene i Statens personalhåndbok (lovdata.no)

Bestill i god tid!

Husk å bestille møtemat i god tid, helst tre dager i forkant av møtet.