Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Virksomhetsstyring / Strategi og planer

Årsrapport

I årsrapporten beskrives universitetets virksomhet, resultater og vurderinger av fremtiden. Årsrapporten inneholder den samlede rapportering til Kunnskapsdepartementet om aktiviteter og resultater av virksomheten i løpet av året.